Návštěvní hodiny v bazilice a přehled vstupného (Visiting hours and entrance admission)

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

(Basilica of Sts. Peter and Paul)

DEN
(DAY)
LÉTO
(DUBEN - ŘÍJEN)
ZIMA
(LISTOPAD - BŘEZEN)
SUMMER
(APRIL - OCTOBER)
WINTER
(NOVEMBER - MARCH)
PONDĚLÍ
(MONDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
ÚTERÝ
(TUESDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
STŘEDA
(WEDNESDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
ČTVRTEK
(THURSDAY)
10:00 – 17:30
10:00 – 17:00
PÁTEK
(FRIDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
SOBOTA
(SATURDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
NEDĚLE
(SUNDAY)
10:30 – 18:00
10:30 – 17:00

Prohlídka baziliky během církevních obřadů není dovolena.

(The basilica is closed during liturgical ceremonies.)

Vstupné do baziliky a klenotnice

VSTUPNÉCENAPOZNÁMKA
PLNÉ VSTUPNÉ50 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ30 Kč* děti od 6 do 16 let
* studenti do 26 let
* senioři nad 65 let
RODINNÉ VSTUPNÉ100 Kč* děti do 16 let v doprovodu maximálně 2 dospělých osob
HROMADNÉ VSTUPNÉ40 Kč* skupina nad 10 osob
SKUPINY ŽÁKŮ A STUDENTŮ100 Kč* žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ s doprovodem
BEZPLATNÝ VSTUP0 Kč* věřící za účelem modlitby
* děti do 6 let
* zdravotně postižení včetně 1 osoby doprovodu
* průvodci s platným průkazem
* v neděli rodiny s dětmi a senioři

Entrance admission to basilica and jewels room

ADMISSIONPRICE
FULL ADMISSION50 Kč
REDUCED ADMISSION30 Kč* children aged 6 - 16
* students aged 26 or younger
* seniors aged 65 and more
FAMILY ADMISSION100 Kč* children until 16 accompanied by maximum 2 adults
GROUP OF TOURISTS40 Kč* group of more than 10 tourists (price for 1 person)
GROUP OF STUDENTS100 Kč* students accompanied by an adult (price for a group)
FREE ADMISSION0 Kč* believers to pray
* children up to 6
* persons with disabilities accompanied by a support person
* tourist guides with ID
* families and seniors on Sunday