Návštěvní hodiny v bazilice a přehled vstupného (Visiting hours and entrance admission)

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

(Basilica of Sts. Peter and Paul)

DEN
(DAY)
LÉTO
(DUBEN - ŘÍJEN)
ZIMA
(LISTOPAD - BŘEZEN)
SUMMER
(APRIL - OCTOBER)
WINTER
(NOVEMBER - MARCH)
PONDĚLÍ
(MONDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
ÚTERÝ
(TUESDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
STŘEDA
(WEDNESDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
ČTVRTEK
(THURSDAY)
10:00 – 17:30
10:00 – 17:00
PÁTEK
(FRIDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
SOBOTA
(SATURDAY)
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
NEDĚLE
(SUNDAY)
10:30 – 18:00
10:30 – 17:00

Prohlídka baziliky během církevních obřadů není dovolena.

(The basilica is closed during liturgical ceremonies.)

Vstupné do baziliky a klenotnice

VSTUPNÉCENAPOZNÁMKA
PLNÉ VSTUPNÉ50 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ30 Kč* děti od 6 do 16 let
* studenti do 26 let
* senioři nad 65 let
RODINNÉ VSTUPNÉ100 Kč* děti do 16 let v doprovodu maximálně 2 dospělých osob
HROMADNÉ VSTUPNÉ40 Kč* skupina nad 10 osob
SKUPINY ŽÁKŮ A STUDENTŮ100 Kč* žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ s doprovodem
BEZPLATNÝ VSTUP0 Kč* věřící za účelem modlitby
* děti do 6 let
* zdravotně postižení včetně 1 osoby doprovodu
* průvodci s platným průkazem
* v neděli rodiny s dětmi a senioři

Entrance admission to basilica and jewels room

ADMISSIONPRICE
FULL ADMISSION50 Kč
REDUCED ADMISSION30 Kč* children aged 6 - 16
* students aged 26 or younger
* seniors aged 65 and more
FAMILY ADMISSION100 Kč* children until 16 accompanied by maximum 2 adults
GROUP OF TOURISTS40 Kč* group of more than 10 tourists (price for 1 person)
GROUP OF STUDENTS100 Kč* students accompanied by an adult (price for a group)
FREE ADMISSION0 Kč* believers to pray
* children up to 6
* persons with disabilities accompanied by a support person
* tourist guides with ID
* families and seniors on Sunday

FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ

Fotografovat v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je možné pouze pro osobní a nekomerční účely, bez použití stativu, dodatečného přisvětlení či blesku.

Pořizování profesionálních fotografií pro komerční či jiné než osobní účely lze povolit jen po předchozí domluvě.

Natáčet v bazilice sv. Petra a Pavla je možné jen po předchozí domluvě a pro předem odsouhlasený účel. Žádosti k povolení natáčení je třeba dodat s dostatečným předstihem.

Materiály, které vzniknou během profesionálního fotografování a natáčení v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, mohou být použity pouze jednorázově a jejich případné další užití je možné jen na základě nového souhlasu. Fotografování a natáčení nesmí omezit ostatní návštěvníky a použití stativů, světel a blesků musí být dopředu projednáno.

Kontakt: info@kkvys.cz

FILMING AND PHOTOGRAPHY

To take photos in basilica of Sts. Peter and Paul on Vyšehrad is permitted only for personal, non-commercial purposes. The use of flash, additional lights and tripods for such purposes is prohibited.

Professional photography for commercial purposes or for other than personal use is only permitted by prior arrangement.

Filming in basilica of Sts. Peter and Paul on Vyšehrad is only permitted by prior arrangement and for a pre-agreed purpose. A filming permit application must be submitted in advance.

Professional photographs and film generated in basilica of Sts. Peter and Paul on Vyšehrad are granted permission for one-time use only. Any additional use of such materials is possible only with prior approval. It is necessary that other visitors should not be disturbed by any filming and photography. The use of tripods, lights or flashes must be discussed in advance.

 Contact: info@kkvys.cz