Omezení návštěvní doby baziliky / Restriction on visiting hours

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

The basilica is closed during liturgical ceremonies (Holy Mass, Wedding, Funeral) and Concert.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

DATUMDENHODINADŮVOD OMEZENÍ
31. 1. 2019Čtvrtek (Thursday)10:00 - 11:30Pohřeb (Funeral)
2. 2. 2019Sobota (Saturday)11:30 - 13:30Provozní důvody
3. 2. 2019Neděle (Sunday)11:30 - 13:30Provozní důvody
16. 2. 2019Sobota (Saturday)15:15 - 16:30Mše svatá (Holly Mass)
23. 2. 2019Sobota (Saturday)13:30 - 15:30Bohoslužba (Worship)

Omezení návštěvní doby během liturgického obřadu je závislé na délce liturgického obřadu.

The restriction on visiting hours depends on length of liturgical ceremonies.