Omezení návštěvní doby baziliky / Restriction on visiting hours

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

The basilica is closed during liturgical ceremonies (Holy Mass, Wedding, Funeral) and Concert.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

DATUMDENHODINADŮVOD OMEZENÍ
15. 3. 2019Pátek (Friday)16:45 - 18:00Bohoslužba (Worship)
22. 3. 2019Pátek (Friday)16:45 - 18:00Bohoslužba (Worship)
29. 3. 2019Pátek (Friday)16:45 - 18:00Bohoslužba (Worship)
5. 4. 2019Pátek (Friday)11:00 - 13:30Svatba (Wedding)
5. 4. 2019Pátek (Friday)16:45 - 18:00Bohoslužba (Worship)
12. 4. 2019Pátek (Friday)16:45 - 18:00Bohoslužba (Worship)
14. 4. 2019Neděle (Sunday)13:30 - 15:45
Koncert (Concert)
19. 4. 2019Pátek (Friday)14:45 - 16:30Bohoslužba (Worship)
22. 4. 2019Pondělí (Monday)9:00 - 10:30Mše svatá (Holly Mass)
27. 4. 2019Sobota (Saturday)14:00 - 16:30Svatba (Wedding)

Omezení návštěvní doby během liturgického obřadu je závislé na délce liturgického obřadu.

The restriction on visiting hours depends on length of liturgical ceremonies.