Omezení návštěvní doby baziliky / Restriction on visiting hours

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

The basilica is closed during liturgical ceremonies (Holy Mass, Wedding, Funeral) and Concert.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

DATUMDENHODINADŮVOD OMEZENÍ
12. 12. 2018Středa (Wednesday)16:15 - 17:00Koncert (Concert)
14. 12. 2018Pátek (Friday)16:45 - 17:00Koncert (Concert)
15. 12. 2018Sobota (Saturday)13:00 - 17:00Natáčení (Movie shooting)
16. 12. 2018Neděle (Sunday)10:00 - 17:00Natáčení (Movie shooting)
17. 12. 2018Pondělí (Monday)10:00 - 12:00Koncert (Concert)
18. 12. 2018Úterý (Tuesday)16:15 - 17:00Koncert (Concert)
19. 12. 2018Středa (Wednesday)15:45 - 17:00Koncert (Concert)
8. 1. 2019Úterý (Tuesday)16:45 - 17:00Bohoslužba (Worship)

Omezení návštěvní doby během liturgického obřadu je závislé na délce liturgického obřadu.

The restriction on visiting hours depends on length of liturgical ceremonies.