Bazilika sv. Petra a Pavla – omezení návštěvní doby / Restriction on visiting hours

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

The basilica is closed during liturgical ceremonies (Holy Mass, Wedding, Funeral) and Concert.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

DATUMDENHODINADŮVOD OMEZENÍ
22. 2. 2020Sobota (Saturday)12:00 - 14:30Pohřeb (Funeral)

Omezení návštěvní doby během liturgického obřadu je závislé na délce liturgického obřadu.

The restriction on visiting hours depends on length of liturgical ceremonies.