Omezení návštěvní doby baziliky / Restriction on visiting hours

Prohlídky baziliky nejsou dovoleny během liturgických obřadů (mše svaté, svatby, pohřby) a koncertů.

The basilica is closed during liturgical ceremonies (Holy Mass, Wedding, Funeral) and Concert.

Omezení návštěvní doby v aktuálním období:

DATUMDENHODINADŮVOD OMEZENÍ
22. 6. 2019Sobota (Saturday)11:00 - 13:30Svatba (Wedding)
22. 6. 2019Sobota (Saturday)14:00 - 16:30Svatba (Wedding)
29. 6. 2019Sobota (Saturday)11:00 - 13:30Svatba (Wedding)
29. 6. 2019Sobota (Saturday)17:45 - 19:00Bohoslužba (Worship)
30. 6. 2019Neděle (Sunday)16:45 - 18:00Koncert (Concert)

Omezení návštěvní doby během liturgického obřadu je závislé na délce liturgického obřadu.

The restriction on visiting hours depends on length of liturgical ceremonies.