Boží muka

239

Naproti objektu rotundy sv. Martina jsou umístěna boží muka z roku 1714. Na nízkém hranolovém soklu stojí robustní válcový sloup s římsovou hlavicí nesoucí hranolovou kapličku s kamennou stříškou. Boky kapličky jsou vybrány polokruhem zaklenutými mělkými nikami, v nichž jsou umístěny novodobé skleněné mozaiky s portréty českých patronů. Na vrcholu stříšky je zakotven dvouramenný kovový zlacený kříž.