Bohoslužby a návštěvní hodiny na Vyšehradě

Bohoslužby předchozích týdnů

Události a slavnosti v rámci bohoslužeb Vyšehradské kapituly a farnosti Vyšehrad předchozích týdnů ( uvedení 4 kanovníků do sboru kapituly, uvedení nového faráře farnosti Vyšehrad P. Jana Kotase a instalace nového probošta Mons. Antona Ottte) byly přenístěny do rubriky Fotogalerie