Fotogalerie a archiv

Pozvání na varhanní koncerty

2017 = KONCERTY BAZILIKA JPG

Pozvání na poutní bohoslužbu

20170629 = Slavnost sv. Petra a Pavla  

Pozvání na koncert 31. května 2017

20170531 Koncert VUS UK

Hudební doprovod mše svaté ve čtvrtek 25. 5. 2017

20170525 = Koncert jpg

VELIKONOCE NA VYŠEHRADĚ

2017 = Velikonoce na Vyšehradě

Pozvání na koncert 19. dubna 2017 od 19.00 hodin

20170419 = Koncert Praha Unesco

Pozvánka na koncert

20170409 = Sbor Máta jpg

POUŤ KE SV. VALENTINU

20170218 = Pouť ke sv. Valentinu  

Pozvání na koncert

20170108 = Koncert

Adventní koncert Základní školy Vratislavova

20161214 ZŠ Vratislavova koncert

Adventní koncert pro Tichý svět

20161219 Tichý svět plakát

Adventní benefiční koncert TRIO CLASSIC

20161218 TRIO CLASSIC plakát

Pozvánka do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na adventní a vánoční varhanní koncerty

2016 Valenta adventní a vánoční koncerty

Svatomartinský průvod Vyšehradem

20161111 Svatomartinský průvod

Skautské středisko Maják ve spolupráci s Vyšehradskou farností Vás zvou oslavit svátek svatého Martina

Pozvánka na koncert v neděli 6. listopadu od 16:00 hodin

2016116 = Requiem - Máta

Pozvánka na nedělní varhanní koncerty

20160925 = Varhanní koncert k 100.výročí úmrtí Maxe Regera

Korunovační slavnosti Karla IV. Lucemburského

korunovační slavnosti jpg

Zveme Vás na srpnové varhanní koncerty v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

201608 varhanní koncerty bazilika

Pozvánka na slavnostní nešpory s instalací děkana kapituly a poutní mši svatou ve středu 29.6.2016

1 Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

Pozvánka na nedělní varhanní koncerty do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

2016 = Valenta koncert

PARTE ING. JAN KOTAS

jan_kotas_parte_4

700 let od narození Karla IV.: Komentované prohlídky v bazilice sv. Petra a Pavla 14. a 15. května 2016

Univerzita Karlova společně s Katolickou teologickou fakultou UK v Praze, pod záštitou Arcibiskupství pražského a městské části Praha 2 připravila ve dnech 14. a 15. 5 2016 komentované prohlídky v pražských chrámech, jež jsou úzce spjaty s činností a odkazem Karla IV.

Pozvánka na nedělní varhanní koncert do baziliky sv. Petra a Pavla

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Vás zve na varhanní koncert v neděli 8. 5. 2016 v 17.00 hod.

Pozvání na slavnostní mši svatou z vigilie Seslání Ducha Svatého

Parte

Mše svatá v neděli 10. 4. 2016 v 09:00 hod.

Velikonoční bohoslužby na Vyšehradě 2016

Pozvánka na koncert v neděli 20. 3. 2016 v 16:00 hod.

Pozvánka na bohoslužbu v sobotu 19. 3. 2016 v 18:00 hod.

Pouť ke sv. Valentinu na Vyšehradě 13. 2. 2016

barokní relikviář s ostatky sv. Valentina

V sobotu 13. února 2016 proběhla v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina – patrona zamilovaných již tradiční Pouť ke sv. Valentinu, kterou pořádalo Arcibiskupství pražské, Pastorační středisko - Centrum pro rodinu spolu s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Pozvánka na slavnostní koncert Mgr. Josefa Leciana do baziliky sv. Petra a Pavla v neděli 24. 1. 2016 od 16 hod.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Vás zve na slavnostní koncert vyšehradského varhaníka Mgr. Josefa Leciana při příležitosti 50 let jeho obětavé služby.

                                                       

Slavnostní bohoslužba ve výroční den úmrtí prvního českého krále a zakladatele kapituly

Pozvánka na koncert do baziliky sv. Petra a Pavla v neděli 10. 1. 2016

Pozvánka na benefiční koncert do baziliky v neděli 20. 12. 2015

Členky hudebního uskupení Trio Classic za podpory Vyšehradské kapituly Vás srdečně zvou na benefiční koncert do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě  v neděli 20. 12. 2015 v 16:30 h.

http://www.trioclassic.cz/

Pozvánka na adventní koncert ZŠ Vratislavova v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 16:30

POZVÁNKA NA KONCERT

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pozvánka na mši svatou ke Světovému dni předčasně narozených dětí

V pátek 20. listopadu 2015 v 16:30h bude v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě pod záštitou Vyšehradské kapituly sloužena mše svatá za všechny děti, kterým byl odepřen dar života, za děti, které si nesou kříž bolesti a utrpení, za maminky, jejich lásku a naději, za rodiče, blízké a všechny, kteří pomáhají.

https://www.facebook.com/Mše-svatá-ke-Světovému-dni-předčasně-narozených-dětí-Praha-Vyšehrad-285733581627477/

Svatomartinský lampionový průvod Vyšehradem

Ve středu 11. listopadu 2015 Vás skautské středisko Maják Praha ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla Praha Vyšehrad zve na Svatomartinský lampionový průvod Vyšehradem.

Průvod bude zahájen v 16:00 bohoslužbou v rotundě sv. Martina, v 16:45 se průvod vydá Vyšehradem. Čeká Vás bohatý program, který skautské středisko připravilo.

www.facebook.com/LampionovyPruvodSvatehoMartina

 

Mezinárodní den archeologie 17. 10. 2015

Dne 17. 10. 2015 Archeologický ústav AV ČR, Praha v. v. i. připravil v rámci mezinárodního dne archeologie bohatý program, součástí kterého jsou i komentované prohlídky archeologických nalezišť a výstav.

V tento den od 10:00h do 16:00h se můžou zájemci zúčastnit komentované prohlídky archeologickým Vyšehradem. Prohlídku povedou archeologové PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. a PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc. Sraz zájemců je u rotundy sv. Martina a nahlásit se můžou na tel. č.: 257 014 331.

http://www.arup.cas.cz/?p=27221

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých 2. listopadu 2015

1

V pondělí 2. listopadu 2015 se konala slavnostní mše svatá za naše zemřelé v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mši svatou sloužil spolu s poutníky a Vyšehradskou kapitulou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Po zapálení svící se liturgický průvod odebral na Vyšehradský hřbitov před prostor Slavína, kde společnou modlitbu za zemřelé vedl děkan kapituly Mons. Tomáš Holub.

Předání diplomů čestného členství Společnosti Vyšehrad z.s.

znak  Společnosti Vyšehrad z.s. Dne 14. září 2015 předali předseda Společnosti Vyšehrad z.s. JUDr. Jan Kotous a člen výboru ThDr. Jiří Huber diplom čestného členství Společnosti bývalému ministrovi kultury , spisovateli a dramatikovi doc. PhDr. Milanu Uhdemu. Diplom čestného členství ve Společnosti Vyšehrad rovněž předali předseda Společnosti JUDr. Jan Kotous a člen Ing. Jaroslav Šustr dne 22.9.2015 kardinálu Miloslavu Vlkovi. [gallery link="file" orderby="post_date"]  

Den Andělů strážných 2. října

Nešpory s instalací nového kanovníka Davida Vopřady 29.6.2015

DSC00123

Na oltáři byl připraven evangeliář a dokumenty o instalaci kanovníka. V presbytáři byla na menze položena červená mozzeta, biret a historická insignie s řetězem vyšehradských kanovníků z konce 19. století.

Slavnostní shromáždění a varhanní koncert k 25. výročí Společnosti Vyšehrad z.s. 16.6.2015

znak  Společnosti Vyšehrad z.s.

Slavnostní shromáždění a varhanní koncert k 25. výročí založení Společnosti Vyšehrad byl pořádaný pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, a Mgr. Jany Černochové, starostky Městské části Praha 2, dne 16. června 2015 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. K výročí byla ražena pamětní mince a vydán almanach, ve kterém byla popsána historie a činnost Společnosti za 25 let, stanovy Společnosti, seznam členů a obrazová příloha.

Jmenování Davida Vopřady sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly

David-Vopřada-Dr.-250x300

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský a primas český jmenoval dne 1. června 2015 novým sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Davida Vopřadu, Dr.

Noc kostelů 29.5.2015 na Vyšehradě

DSC00307

V pátek 29. května byla až do půlnoci zpřístupněna vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla a románská rotunda sv. Martina v rámci každoroční akce „Noc kostelů“.

Instalace nového probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. Aleše Opatrného, dne 1.3.2015

11a

V neděli 1. března 2015 byl ve vyšehradské bazilice při slavnostních nešporách uveden do úřadu nový probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dosavadní kanovník kustod Mons. Aleš Opatrný, titulem První prelát země české. Mons. Opatrný je v pořadí sedmdesát osmým proboštem v téměř tisícileté historii Vyšehradské kapituly.

Kandidátem na probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl dne 23.1.2015 zvolen Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

DSC00039 - kopie

Členové Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě svou volbou dne 23. 1. 2015 rozhodli, že Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, kanovník kustod, je jejich kandidátem na 78. probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. O jeho jmenování dle statutu kapituly bezprostředně po volbě požádal děkan kapituly Mons. Tomáš Holub pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku.

Slavnostní mše svatá za krále Vratislava, 14.1.2015 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

DSC00066

Slavnostní mši svatou v den úmrtí (14.1.1092) prvního českého krále a zakladatele Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě Vratislava I. dne 14. ledna 2015 sloužil Mons. Aleš Opatrný spolu s vyšehradskými kanovníky a ostatními kněžími.