Fotogalerie a archiv

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých 2. listopadu 2015

1

V pondělí 2. listopadu 2015 se konala slavnostní mše svatá za naše zemřelé v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mši svatou sloužil spolu s poutníky a Vyšehradskou kapitulou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Po zapálení svící se liturgický průvod odebral na Vyšehradský hřbitov před prostor Slavína, kde společnou modlitbu za zemřelé vedl děkan kapituly Mons. Tomáš Holub.

Předání diplomů čestného členství Společnosti Vyšehrad z.s.

znak  Společnosti Vyšehrad z.s. Dne 14. září 2015 předali předseda Společnosti Vyšehrad z.s. JUDr. Jan Kotous a člen výboru ThDr. Jiří Huber diplom čestného členství Společnosti bývalému ministrovi kultury , spisovateli a dramatikovi doc. PhDr. Milanu Uhdemu. Diplom čestného členství ve Společnosti Vyšehrad rovněž předali předseda Společnosti JUDr. Jan Kotous a člen Ing. Jaroslav Šustr dne 22.9.2015 kardinálu Miloslavu Vlkovi. [gallery link="file" orderby="post_date"]  

Den Andělů strážných 2. října

Nešpory s instalací nového kanovníka Davida Vopřady 29.6.2015

DSC00123

Na oltáři byl připraven evangeliář a dokumenty o instalaci kanovníka. V presbytáři byla na menze položena červená mozzeta, biret a historická insignie s řetězem vyšehradských kanovníků z konce 19. století.

Slavnostní shromáždění a varhanní koncert k 25. výročí Společnosti Vyšehrad z.s. 16.6.2015

znak  Společnosti Vyšehrad z.s.

Slavnostní shromáždění a varhanní koncert k 25. výročí založení Společnosti Vyšehrad byl pořádaný pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, a Mgr. Jany Černochové, starostky Městské části Praha 2, dne 16. června 2015 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. K výročí byla ražena pamětní mince a vydán almanach, ve kterém byla popsána historie a činnost Společnosti za 25 let, stanovy Společnosti, seznam členů a obrazová příloha.

Jmenování Davida Vopřady sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly

David-Vopřada-Dr.-250x300

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský a primas český jmenoval dne 1. června 2015 novým sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Davida Vopřadu, Dr.

Noc kostelů 29.5.2015 na Vyšehradě

DSC00307

V pátek 29. května byla až do půlnoci zpřístupněna vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla a románská rotunda sv. Martina v rámci každoroční akce „Noc kostelů“.

Instalace nového probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. Aleše Opatrného, dne 1.3.2015

11a

V neděli 1. března 2015 byl ve vyšehradské bazilice při slavnostních nešporách uveden do úřadu nový probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dosavadní kanovník kustod Mons. Aleš Opatrný, titulem První prelát země české. Mons. Opatrný je v pořadí sedmdesát osmým proboštem v téměř tisícileté historii Vyšehradské kapituly.

Kandidátem na probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl dne 23.1.2015 zvolen Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

DSC00039 - kopie

Členové Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě svou volbou dne 23. 1. 2015 rozhodli, že Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, kanovník kustod, je jejich kandidátem na 78. probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. O jeho jmenování dle statutu kapituly bezprostředně po volbě požádal děkan kapituly Mons. Tomáš Holub pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku.

Slavnostní mše svatá za krále Vratislava, 14.1.2015 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

DSC00066

Slavnostní mši svatou v den úmrtí (14.1.1092) prvního českého krále a zakladatele Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě Vratislava I. dne 14. ledna 2015 sloužil Mons. Aleš Opatrný spolu s vyšehradskými kanovníky a ostatními kněžími.

Životní jubileum 80 let PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. , vyšehradského archeologa a historika.

_DSC9506 - kopie

Bořivoj Nechvátal se narodil 4. ledna 1935 v Berlíně. V letech 1953 – 1958 studoval na Filosofické fakultě Karlovy university prehistorii a historii. Již během studií externě pracoval u PhDr. Ivana Borkovského ( 1897-1976) v Archeologickém ústavu ČSAV na výzkumu Pražského hradu. Po dokončení studia až do dnešních dnů ( je to neuvěřitelných 57 let) nepřetržitě pracuje v Archeologickém ústavu ČSAV.

Setkání v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

DSC00222

Dne 5. ledna 2015 se na pozvání představitelů vyšehradské Královské kolegiátní kapituly v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konalo setkání se všemi pracovníky kapituly, představiteli firem a korporací sídlících na Vyšehradě a obyvatel Vyšehradu.

Mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla u příležitosti dvoustého výročí narození probošta Václava Štulce 20.12.2014.

38 -  Václav Štulc, fotografie z 2. pol.19. stol.

Dne 20.12.2014 byla v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena mše svatá u příležitosti dvoustého výročí narození probošta Václava Štulce.

Seminář ke dvoustému výročí narození Václava Štulce se konal 12.12.2014 na Vyšehradě

38 -  Václav Štulc, fotografie z 2. pol.19. stol.

Odborný seminář ke dvoustému výročí narození významného vyšehradského probošta Václava Štulce ( 1814 - 1887 ) se konal ve Vratislavově sále Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dne 12. prosince 2014.

Pohřeb skladatele a zpěváka Petra Hapky v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 4.12.2014

01 4. prosince 2014 dopoledne proběhlo rozloučení se zesnulým skladatelem a zpěvákem Petrem Hapkou v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.  Smuteční projev pronesl textař a básník Michal Horáček. Během obřadu zazněly písně a melodie P. Hapky. Poté se s zesnulým skladatelem rozloučil farář a kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Jan Kotas. .   .   .   .   .   .   . Pro zobrazení snímků klikněte kurzorem na nadpis "Pohřeb skladatele ...." [gallery link="file" orderby="post_date"]

Roráty v kostelíku sv. Jana Stětí na Vyšehradě 1.12.2014

DSC00267

V kostelíku sv. Jana Stětí ve vyšehradských šancích ( za kaplí Ave Maria) na Vyšehradě byla celebrována mše (roráty) se zpěvy ráno, 1.12.2014 v 6.30 hodin. Mši svatou celebroval kanovník Vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný za účasti probošta Mons. Antona Otte , kanovníků Vyšehradské kapituly a dalších duchovních.

Mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě , 20.11.2014

01

Dne 20.11. 2014 byla v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě  mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí . Mši svatou sloužili kanovníci Vyšehradské kapituly P. Prokop Brož a P. Jan Kotas.

Vatikánský státní sekretář kard. Pietro Parolin navštívil baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dne 15.11.2014

00

Dne 15. listopadu v podvečerních hodinách navštívil baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin, zvláštní vyslanec papeže Františka. Před bazilikou jej přivítal probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, děkan Mons. Tomáš Holub spolu s kanovníky P. Antonínem Doležalem, emer. proboštem, ThDr. Jířím Huberem, emer. děkanem, Mons. Alešem Opatrným, P. Prokopem Brožem a P. Janem Kotasem. Kardinál Parolin si v doprovodu členů kapituly prohlédl interiér baziliky a památník českého krále Vratislava II.

Prezentace knihy „Česká kolej v Římě“ v Novém děkanství Vyšehradské kapituly.

02  publikace

Dne 5. listopadu 2014 se ve Vratislavově sále v budově Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se konala prezentace knihy "Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu : 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce", kterou zorganizovalo Arcibiskupství pražské.

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých dne 2.11.2014 na Vyšehradě

ericson 528

V neděli, 2. listopadu 2014 se konala slavnostní mše svatá za naše zemřelé v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mši svatou sloužil spolu s poutníky a kanovníky Královské kolegiátní kapituly pražský arcibiskup a Primas český kardinál Dominik Duka. Po zapálení svící se liturgický průvod s poutníky odebral na Vyšehradský hřbitov před prostor Slavína, kde byla vedena společná modlitba za zemřelé. 

Představení knihy „Dějiny notářství v českých zemích“, odhalení pamětní desky M. Jindřicha z Isernie a pietní akt ke 100. výročí úmrtí Antonína rytíře Randy na Vyšehradě dne 6.10.2014

       

Dne 6. října 2014 se ve Vratislavově sále Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se konalo slavnostní představení nové knihy "Dějiny notářství v českých zemích" , kterou napsal JUDr. PhDr. Stanislav Balík s kolektivem autorů.

Sázení památné lípy z Kamenice nad Lipou v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě pod Vyšehradem dne 16. září 2014

11

Na úpatí vyšehradských hradeb v parku Ústavu pro péči o matku a dítě byla zasazena 16. září v den svátku sv. Ludmily lípa, symbolický český národní strom.

Významný archeologický nález v areálu Vyšehradu

03

Archeologický výzkum ve vyšehradském areálu byl prováděn již v minulých dobách, systematicky ale probíhal od počátku šedesátých let minulého století pod vedením našeho významného archeologa PhDr. Bořivoje Nechvátala, v současné době vede výzkum Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Úřední deska Vyšehradské kapituly

Mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 17.8.2014

DSC00102

Při nedělní mši svaté 17. srpna 2014 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, jejíž hlavním celebrantem byl probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, bylo vzpomenuto jeho životního jubilea 75 let. Promluvu pronesl děkan kapituly Mons. Tomáš Holub, jménem kapituly blahopřál jubilantovi Mons. Aleš Opatrný.

15. srpna 2014 se dožívá jubilejních 75. narozenin probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte

Mons. Anton Otte, probošt Vyšehradské kapituly

15. srpna 2014 se dožívá jubilejních 75 let probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. Anton Otte.

Slavnostní nešpory ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla, 29.6.2014

Dominik kardinál Duka a Mons. Anton Otte, probošt Vyšehr. kapituly Poutní slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla vyvrcholila ve vyšehradské bazilice liturgií nešpor za účasti J.E. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského. Liturgie začala v 19 hodin průvodem k hlavnímu oltáři, v němž bylo slavnostně přineseno světlo – symbol zmrtvýchvstalého Krista. Do chórových lavic k modlitbě žalmů usedli kanovníci vyšehradské kapituly v čele s proboštem Mons. Antonem Otte a poutníci z řad duchovních a členů maltézského řádu.

Návštěva prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče na Vyšehradě

Ivan Gašparovič, prezident Slovenské republiky V úterý, 27. května 2014 v 17 hodin navštívil v rámci své návštěvy v České republice končící slovenský prezident Ivan Gašparovič také areál Vyšehradu se svým doprovodem. Prezidenta provázel ředitel protokolu prezidenta české republiky Jindřich Forejt a slovenský velvyslanec Peter Weiss.

Německý prezident Joachim Gauck navštívil vyšehradskou baziliku sv. Petra a Pavla

Foto von Joachim Gauck Dne 5. května 2014 v podvečerních hodinách v rámci své třídenní návštěvy v České republice navštívil  německý prezident Joachim Gauck také baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Bazilikou ho provedl probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte.          ................................................ Pro zobrazení snímků klikněte kurzorem na nadpis "Německý prezident ...."   [gallery link="file" order="DESC" orderby="post_date"]

Životní jubileum vyšehradského kanovníka P. MUDr. Jiřího Slabého

  Dne 26. března 2014 se dožil významného životního jubilea 80 let emeritní kanovník Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. MUDr. Jiří Slabý. Sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly byl od 8.1. 1996 do roku 2010. Působil také jako výpomocný duchovní ve farnosti u kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Praze na Vinohradech. fotografie : Karel Lojka

Vyšehradský kanovník ThLic. Prokop Brož, Th.D. znovu jmenován děkanem KTF UK v Praze

557951_10201580323060181_880238499_n(1) Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze P. Prokop Brož, Th.D. vstupuje v letošním roce do druhého funkčního období. Na bohoslužbě ve svatovítském chrámu dne 3. března 2014 mu popřál mnoho zdaru do dalších let kardinál Dominik Duka. V kázání vyzval akademické pracovníky k hledání Pravdy.

Životní jubileum vyšehradského kanovníka Mons. Aleše Opatrného

DSC06507 – kopie Dne 3. března 2014 Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. s vděčností Pánu oslavil významné životní jubileum 70 let. Mons. Aleš Opatrný je teolog a autor duchovní literatury, od 1.7. 2009 je sídelním kanovníkem (kustodem) Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Rezignace kolínského arcibiskupa kard. Joachima Meisnera 28.2.2014

015403 Papež František přijal zřeknutí se úřadu arcibiskupa Kolína nad Rýnem, které mu předložil kardinál Joachim Meisner z důvodu vysokého věku. Informaci sdělilo dnes (28. února 2014) vatikánské tiskové středisko. Rodák z polské Vratislavi je úzce spojen s českou a slovenskou církví, v době komunistické totality totiž vysvětil desítky československých kněží.

Setkání představitelů Vyšehradské kapituly s pracovníky , zástupci firem a obyvatel Vyšehradu, 16.1.2014

DSC00266 Dne 16. ledna 2014 se na pozvání představitelů vyšehradské Královské kolegiátní kapituly v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konalo setkání se všemi pracovníky kapituly, představiteli firem a korporací sídlících na Vyšehradě a obyvatel Vyšehradu.

Slavnostní mše v úmrtní den krále Vratislava 14.1.2014

DSC00100 Slavnostní mši svatou v den úmrtí (14.1.1092) prvního českého krále a zakladatele Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě Vratislava I. dne 14. ledna 2014 sloužil Otte spolu s vyšehradskými kanovníky a ostatními kněžími probošt Mons. Anton Otte.

Vánoční a novoroční přání Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Svatovojtěšská medaile pro JUDr. Jana Kotouse a MUDr.Naděždu Kavalírovou

DSC03196 Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělil 27. listopadu 2013 Janu Kotousovi stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za zásluhy o znovuobnovení a rozvoj Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Ranní mše (roráty) v bývalém kostelíku sv. Jana Stětí v pondělí, 2.12.2013

DSC03392 V bývalém kostelíku sv. Jana Stětí ve vyšehradských šancích ( za kaplí Ave Maria) na Vyšehradě byla celebrována mše (roráty) se zpěvy ráno, 2.12. v 6.30 hodin. Mši svatou celebroval děkan Vyšehradské kapituly Mons. Tomáš Holub za účasti probošta Mons. Antona Otte a kanovníků Vyšehradské kapituly.

Slavnostní bohoslužba v bazilice a na hřbitově na Vyšehradě , 2.11.2013

ericson 574 Dne 2.11.2013  v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byla slavnostní bohoslužba s následnou modlitbou před  Slavínem na vyšehradském hřbitově. Mši svatou celebroval Mons. kard. Dominik Duka, arcibiskup pražský.  Modlitbu před Slavínem vedl Mons. Tomáš Holub, děkan Vyšehradské kapituly.  Po skončení obřadů se uskutečnilo přátelské setkání ve Vratislavově sále Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Pro prohlížení snímků z bohoslužby klikněte na nadpis "Slavnostní bohoslužba v bazilice ...   Fotografie :  František Rychetský [gallery link="file" order="DESC"]

Poutní mše svatá (anenská pouť) v kapli sv. Anny v Kosoři

Kaple sv. Anny v Kosoři U příležitosti svátku sv. Anny byla v neděli 28.7.2013 v 16,30 h. sloužena poutní mše svatá v obci Kosoř (farnost Třebotov) v kapli sv. Anny. Mši svatou sloužili Mons. Anton Otte, vyšehradský probošt a P. Antonín Doležal, emeritní vyšehradský probošt.

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla ( Vyšehradská pouť) 29.6.2013

Eucharistie V bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se dne 29.6.2013 konala tradiční slavnost a sv. apoštolů Petra a Pavla ( Vyšehradská pouť) za velké účasti farníků, poutníků a hostů.

Noc kostelů v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 24.5.2013

západní průčelí baziliky sv. Petra a Pavla V 18 hodin se rozezněly všechny zvony baziliky a zvaly návštěvníky k účasti na bohoslužbě. Mši svatou sloužili P. Jan Kotas, farář vyšehradské baziliky, P. Antonín Doležal, emeritní probošt a ThDr. Jiří Huber, emeritní děkan Vyšehradské kapituly.

Písemná výzva k podání nabídky

       

Bohoslužba za oběti totalitních režimů 20.3.2013

DSC00988   20. března byla ve vyšehradské bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla bohoslužba za oběti nacismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic v den 620. výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého , který byl kanovníkem Vyšehradské kapituly a zároveň generálním vikářem. Mši svatou spolu s proboštem a členy Vyšehradské kapituly celebroval generální vikář Mons. Michael Slavík. Po mši svaté následovala modlitba u Památníku obětí totalitních režimů na vyšehradském hřbitově vedle vyšehradské baziliky. Ve Vratislavově sále v budově Nového děkanství na setkání s věřícími přítomné přivítal probošt kapituly Mons . Anton Otte, potom promluvily sestry boromejky o Matce Vojtěše Hasmandové a persekuci ženských řeholních řádů v období totalitního režimu v 50. letech minulého století.   Pro prohlížení snímků klikněte na nadpis "Bohoslužba za oběti totalitních režimů" Fotografoval : Karel Lojka   [gallery link="file" orderby="title"]

Vyšehrad v noci

Pro zobrazení fotografií klikněte na nadpis "Vyšehrad v noci" Fotografie " Karel Lojka         [gallery link="file" orderby="title"]

Pouť snoubenců ke sv. Valentinu na Vyšehradě 16.2.2013

V sobotu 16. února 2013 proběhne v Praze na Vyšehradě v rámci památky svatého Valentina – patrona zamilovaných Pouť snoubenců Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9:00 do 15:00 a veřejná poutní mše svatá 15:30 ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Rekolekcí bude snoubenecké páry doprovázet P. Josef Čunek, SJ.  K ostatkům medializovaným v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky uchovávaná v kapitulní bazilice  sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly.  Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 - 1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století a byly pokládány za ztracené. Relikviáře byly restaurovány a jsou součástí chrámové klenotnice.  Relikviář sv. Valentina bývá vystavován na jeho svátek dne 14. února před hlavním oltářem při valentinské mši svaté.   Pro  prohlídku snímků klikněte na nadpis  "Pouť snoubenců ke sv. Valentinu..." [gallery link="file" order="DESC"]

Zimní Vyšehrad, leden 2013

DSC00628   Zimní procházka zasněženým Vyšehradem, leden 2013  Fotografie : Karel Lojka
Pro zobrazení fotografií klikněte na nadpis "Zimní Vyšehrad ..."   [gallery link="file" orderby="post_date"]

Slavnostní mše za krále Vratislava 14. ledna 2013

- Slavnostní mši svatou 14. ledna 2013, v den úmrtí  prvního českého krále a zakladatele Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, sloužil společně se členy kapituly probošt Mons. Anton Otte. Fotografie : Karel Lojka  ......... Pro zobrazení fotografií klikněte na nadpis "Slavnostní mše za krále ...." [gallery link="file" order="DESC"]

Nově vydaný sborník „Královský Vyšehrad IV.“

Před dvěma lety, dne 16. září 2010 uspořádala Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v budově Nového děkanství vědecký seminář, který byl zaměřen na výročí 940 let od vzniku Vyšehradské kapituly. Nad seminářem převzal záštitu Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český a Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Seminář po odborné a organizační stránce připravil, moderoval a nosný příspěvek přednesl JUDr. Jan Kotous. Seminář zahájil svým vystoupením pražský arcibiskup a primas český Mons. Dominik Duka OP. Za kapitulu uvítal přítomné kapitulní děkan ThDr.Jiří Huber. Semináře se zúčastnilo na 40 odborníků a bylo prosloveno 18 referátů. Seminář byl věnován nejen dějinám Vyšehradské kapituly, ale také Vyšehradu.   Na závěr odborné části semináře zhodnotil ve svém vystoupení roli kapitul v současnosti Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Před dvěma lety, dne 16. září 2010 uspořádala Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v budově Nového děkanství vědecký seminář, který byl zaměřen na výročí 940 let od vzniku Vyšehradské kapituly. Nad seminářem převzal záštitu Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český a Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Seminář po odborné a organizační stránce připravil, moderoval a nosný příspěvek přednesl JUDr. Jan Kotous. Seminář zahájil svým vystoupením pražský arcibiskup a primas český Mons. Dominik Duka OP. Za kapitulu uvítal přítomné kapitulní děkan ThDr.Jiří Huber. Semináře se zúčastnilo na 40 odborníků a bylo prosloveno 18 referátů. Seminář byl věnován nejen dějinám Vyšehradské kapituly, ale také Vyšehradu. Na závěr odborné části semináře zhodnotil ve svém vystoupení roli kapitul v současnosti Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský.

Poutní mše svatá ke cti Panny Marie Uruguayské ve vyšehradské bazilice

        Dne 8. listopadu 2012 v 18  hodin byla v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena  slavnostní mše svatá ke cti Panny Marie Uruguayské ve španělštině. Mši celebroval P. Juan Provecho.  Před oltářem byla vystavena soška Panny Marie Třiceti tří, která je patronkou Urugaye. Mezi přítomnými hosty byla i velvyslankyně Uruguyae, členové diplomatického sboru, velkopřevor  a členové Maltézského řádu a další hosté.Přítomné hosty přivítal farář  vyšehradské baziliky P. Jan Kotas v češtině a španělštině. [gallery link="file" orderby="title"] Fotografoval : Karel Lojka                   Pro zobrazení snímků klikněte na nadpis "Poutní mše svatá ke cti ... "