Dům kostelníka, dnes restaurace RIO´S VYŠEHRAD

464

Byl postaven během úprav vyšehradského hřbitova v roce 1886 jako náhrada za zbořený kostelnický domek ( čp.11), který byl umístěn na hřbitově a překážel navrhovaným úpravám.
Volně stojící jednopodlažní stavba , později se zřízením dalšího podkrovního podlaží je postavena ve střízlivém novogotickém slohu podle projektu Václava Sigmunda proti západnímu průčelí baziliky sv. Petra a Pavla. V dnešní době objekt slouží jako restaurační zařízení. V objektu byly provedeny během posledních desetiletí různé stavební úpravy, vestavěno sociální zařízení, zřízeny podkrovní místnosti, dvůr obehnaný stávající zdí byl upraven na zahradní restauraci s odpovídajícím zázemím. Dispozice přízemí je dvoutraktová , do podkroví v zadní části objektu vede podkovovité schodiště. Objekt je podsklepen pouze částečně pod příčným ramenem chodby , strop tvoří segmentově valené klenby. V přízemí jsou nad místnostmi ploché dřevěné trámové stropy, v podkroví podhled stropu kopíruje střešní konstrukci krovu.
Zvýšené přízemí objektu spočívá na kamenné podezdívce z pravidelných kvádrů. Průčelí proti chrámu o pěti osách člení centrální trojosý risalit nahoře ukončený trojúhelným štítem. V centrální ose je umístěn hlavní vstup se stylovými výplňovými dveřmi. Před objektem je umístěno vyrovnávací schodiště s postranními zídkami, vše z kamene. Okna v přízemí a v podkroví jsou lemována nízkou profilovanou šambránou. Boční fasády jsou dvouosé, při zadní stěně do dvora byla přistavěna prosklená sezonní veranda s nosnou dřevěnou konstrukcí a nízkou plochou střechou. Ve dvoře byly zřízeny kryté dřevěné přístřešky podél ohradní zdi .
Na nároží domu proti kostelu byla v roce 1995 umístěna bronzová deska s bustou české královny Elišky Přemyslovny od akad. malíře Lumíra Šindeláře ( viz samostatný oddíl ).
Ve štítu hlavního průčelí byl umístěn reliéfní erb Vyšehradské kapituly ( kopie z budovy Nového děkanství).