Farní budova

196

Patrová budova stojí mimo uliční čáru obklopena ze všech čtyř stran zahradou, chráněnou vysokou ohradní zdí. Čelní strany domu jsou čtyřosé, boční trojosé. Fasáda eklektická, gotizující. Patrová a hlavní římsa jsou profilovány. Obdélná okna rámují šambrány s přetínajícími se pruty a výžlabky. Dvě střední osy tvoří rivalit ukončený stupňovaným štítem, pod nímž i pod hlavní římsou probíhá obloučkový vlys. K obdobně upravenému východnímu průčelí přiléhá otevřená předsíň.

Dispozice domu je dvoutraktová se schodištěm v pravém zadním rohu. V přízemí jsou zrcadlové klenby, v patře rovné stropy. Sklípek je umístěn pouze v prostoru pod schodištěm.

Dům byl postaven roku 1875 podle plánů zednického mistra F. Nováka pro Vyšehradskou kapitulu jako kanovnická rezidence.

Objekt je jedním z článků romantické-gotizující výstavby na Vyšehradě navazující na novogotickou přestavbu kostela.