Farnost Vyšehrad

 

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne17. 11.33. neděle v mezidobí9:00
mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
17:00Modlitba za vlast spojená s hudebním vystoupením - v bazilice (violoncello + varhany)
19:00modlitba díků a chval ve farní místnosti
po18. 11. 18:00mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
út19. 11.
st 20. 11.16:30mše sv. v bazilice ke Světovému dní předčasně narozených dětí (P. Němeček)
18:00mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
čt21. 11.Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocnici Motol a za její nemocné, umírající a ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček)
22. 11.Památka sv. Cecilie, panny a mučednice 18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
19:00zkouška scholy ve farní místnosti
so23. 11.8:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
14:00křest se mší sv. v bazilice - Samuel a Prokop Fabianovi (P. Vopřada)
ne24. 11.SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
10:30křest v bazilice - Ludwigovi (P J. Brož)