Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne19. 1.2. neděle v mezidobí9:00
mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
10:30křest Sáry Anny Lajčiakové (P. Opatrný)
po20. 1. 18:00mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
út21. 1.Památka sv. Anežky, panny a mučednice
st 22. 1.18:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
čt23. 1.18:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocnici Motol a za její nemocné, umírající a ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček)
24. 1.Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 12:00svatba pana Vocáska a slečny Cawley (P. Opatrný)
18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
so25. 1.Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 8:00mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
ne26. 1.3. neděle v mezidobí - Neděle Božího Slova9:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
19:00modlitba díků a chval