Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne11. 11.32. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:00 setkání katechumenů na Novém děkanství
11:00modlitba v bazilice za oběti války
16:00Svatomartinská poutní mše sv. v rotundě (P. Němeček); po ní průvod a program pro děti
po12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka18:00 mše sv. v rotundě (P. Jar. Brož)
út13. 11.Památka sv. Anežky České, panny
st14. 11. 16:30mše sv. v bazilice ke Světovému dni předčasně narozených dětí (P. Němeček)
18:00mše sv. v rotundě (P. Otte)
čt15. 11.18:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocnici Motol a za její nemocné, umírající a ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček)
16. 11. 12:00svatba p. Spilky a sl. Fialové (P. Němeček)
18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
so17. 11.Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice8:00mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
ne18. 11.33. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:00setkání katechumenů na Novém děkanství
10:30křest Tobiáše Frynty, Ondřeje Kotěšovce a Nikolase Tsikoliya (P. Opatrný)
19:00modlitba díků a chval ve farním sále

Změna administrátora vyšehradské farnosti

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka jmenoval děkana vyšehradské kapituly kanovníka Ing. Mgr. Michala Němečka k 1.10.2018 administrátorem farnosti při basilice svatých apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vystřídal tak dosavadního administrátora farnosti kanovníka a probošta Aleše Opatrného, který tuto funkci zastával po odchodu tehdejšího kanovníka Tomáše Holuba jako biskupa do Plzně, tedy více než dva roky.