Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne11. 8.19. neděle v mezidobí9:00
mše sv. v bazilice (P. Vopřada)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
11:30křest Barbory Lickové a Julie a Adama Šenigla (P. Opatrný)
17:00varhanní koncert v bazilice
po12. 8. 18:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
út13. 8.
st 14. 8.Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 18:00mše sv. v rotundě (P. Huber)
čt15. 8.Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocné a za ty kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček)
16. 8.18:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
so17. 8.8:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
12:00svatba pana Chrásta a slečny Kubíčkové - se mší sv. (P. T. van Zavrel)
15:00svatba pana Horského a slečny Hutirové - se mší sv. (P. Suroviak)
ne18. 8.19. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. v bazilice (P. Otte)
10:30oslava narozenin P. Antona Otteho v prostorách Kapituly