Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

Vážení návštěvníci bohoslužeb, milí farníci,

vzhledem k rychle se měnícím nařízením ohledně šíření epidemie koronaviru a s tím spojené možnosti setkávat se na veřejných shromážděních včetně bohoslužeb vás prosíme, abyste sledovali tuto webovou stránku!

V současné chvíli jsou zrušeny bohoslužby do 1. 4. 2020. Dále pak bude záležet na dalších rozhodnutích o karanténě a nouzovém stavu vyhlášené vládou ČR.

Nabízíme v sobotu 28. 3. mezi 16 -18 h bude otevřený vchod do rotundy sv. Martina a v něm budu podávat individuálně sv. přijímání. Sami zvažte, nakolik je to pro koho vhodné přijít.

Za daných okolností všichni farníci jsou zproštěni povinnosti účastnit se fyzicky v neděli mše svaté.
Slovo na 5. neděli postní 28. 3. 2020 připravil Mons. Aleš Opatrný.
Slovo na 4. neděli postí 22. 3. 2020 P. Michala Němečka.

Generální vikář Mons. J. Balík nás požádal o finanční pomoc pro charity v naší arcidiecézi:

„I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office. S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. Prosíme o příspěvek na činnost charity přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:
Bankovní spojení: 749011 / 5500
variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík. Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Arcidiecézní charity“

ne22. 3.4. neděle postní9:00
MŠE SVATÁ ZRUŠENA
Slovo na neděli 22.3.
po23. 3. 18:00MŠE SVATÁ ZRUŠENA
út24. 3.
st 25. 3.Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ MŠE SVATÁ ZRUŠENA
čt26. 3.MŠE SVATÁ ZRUŠENA
27. 3.MŠE SVATÁ ZRUŠENA
so28. 3.MŠE SVATÁ ZRUŠENA
16-18individuální podávání sv. přijímání v rotundě sv. Martina
ne29. 3.5. neděle postníMŠE SVATÁ ZRUŠENA
Slovo Mons. A. Opatrného