Farnost Vyšehrad

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne16. 4.SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9:00farní mše sv. v bazilice s žehnáním pokrmů pro sváteční stůl a pro nemocné (P. Opatrný)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
po17. 4.9:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
út18. 4. 18:00mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
st19. 4.18:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
čt20. 4.18:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. Opatrný)
21. 4.18:00
mše sv. v rotundě (P. Němeček)
so22. 4.8:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
ne23. 4.2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)9:00farní mše sv. s udílením svátosti nemocných (P. Opatrný)
10:00setkání nově pokřtěných na Novém děkanství
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:30křest Jiřího a Petra Čapkových (P. Opatrný)
11:30křest Anežky Cachovanové (P. Opatrný)
19:00modlitba díků a chval ve farním sále (P. Brož)