Farnost Vyšehrad

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne24. 9.25. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
10:00setkání katechumenů na Novém děkanství
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:15křest Teodora a Alexandra Dandových (P. Opatrný)
11:00křest Alžběty Švorcové (P. Kotas)
17:00varhanní koncert v bazilice (Ondřej Valenta)
19:00modlitba díků a chval ve farním sále (P. Brož)
po25. 9. 18:00
mše sv. v rotundě (P. Huber)
út26 9.
st27. 9.Památka sv. Vincence z Paula, kněze18:00mše sv. v rotundě (P. Brož)
čt28. 9.SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa9:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů18:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
so30. 9.Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve8:00mše sv. v rotundě (P. Brož)
14:00svatba p. Neustupy a sl. Polívkové (P. Holub)
ne1. 10.26. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
10:00setkání katechumenů na Novém děkanství
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:15křest Kristýny Tasovské (P. Opatrný)
12:00křest Terezy a Kláry Vašíčkových (P. Brož)