Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne17. 6.11. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. se křtem v bazilice (Dorota Chládková, Kristýna Kolbová, Michal Hrkal - P. Kotas)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
14:00křest Karoliny Syřišťové a Jakuba Jiráka (P. Opatrný)
po18. 6. 18:00 mše sv. v rotundě (P. Němeček)
út19. 619:30koncert v bazilice (Bach collegium Praha)
st20. 6. 18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
čt21. 6.Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka18:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za biskupy, kněze a jáhny; příležitost ke svátosti smíření (P. Opatrný)
22. 6.18:00mše sv. v rotundě (P. Huber)
so23. 6.8:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
12:00Svatba p. Mejzlíka a sl. Smržové (P. Opatrný)
15:00Svatba se mší sv. - p. Rezek a sl. Silkenová (P. Mixa)
ne24. 6.Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE9:00farní mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:15

křest Terezy Petrželkové (P. Opatrný)