Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne8. 12.2. NEDĚLE ADVENTNÍ9:00
mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
10:30křest Antonie Volfové (P. Opatrný)
17:00adventní setkání nad knihou proroka Izaiáše ve farní místnosti (P. Opatrný)
po9. 12. Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU18:00mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
út10. 12.
st 11. 12.15:00setkání maminek ve farní místnosti
18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
čt12. 12.18:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocné a za ty, kdo o ně pečují; příležitost ke svátosti smíření (P. Opatrný)
13. 12.Památka sv. Lucie, panny a mučednice 18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
so14. 12.Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 8:00mše sv. v rotundě (P. Huber)
ne15. 12.3. NEDĚLE ADVENTNÍ9:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
17:00adventní setkání nad knihou proroka Izaiáše na Novém děkanství (P. Opatrný)
19:00modlitba díků a chval