Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne21. 4.SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9:00farní mše sv. v bazilice s žehnáním pokrmů pro sváteční stůl a pro nemocné (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
po22. 4. 9:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
út23. 4.
st 24. 4.15:00setkání maminek ve farní místnosti
18:00 mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
čt25. 4.18:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocnici Motol a za její nemocné, umírající a ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček)
26. 4.18:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
so27. 4.8:00mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
15:00svatba pana Skaly a slečny Vydlákové (P. J. Brož)
ne28. 4.2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)9:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:30setkání u kávy ve farní místnosti
10:30setkání nově pokřtěných na Novém děkanství
10:30křest Matúše Baráta (P. Opatrný)
19:00modlitba díků a chval ve farním sále