Farnost Vyšehrad

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne28. 5.7. neděle velikonoční 9:00farní mše sv. v bazilice (P. Vopřada)
10:00setkání nově pokřtěných na Novém děkanství
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
10:15křest Matteo Daniel Cvik (P. Vopřada)
po29. 5. 18:00
mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
út30. 5.Památka sv. Zdislavy
st31. 5.Svátek Navštívení Panny Marie18:00mše sv. v rotundě (P. Brož)
19:30koncert vysokoškolského uměleckého sboru UK
čt1. 6.Památka sv. Justina, mučedníka18:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný);
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za biskupy, kněze a jáhny; příležitost ke svátosti smíření (P. Opatrný)
2. 6.18:00mše sv. v rotundě (P. Opatrný)
so3. 6.Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků8:00mše sv. v rotundě (P. Němeček)
12:00svatba p. Bareše a sl. Pascotto (P. Opatrný)
15:00svatba p. Barbagallo a sl. Hussey (P. Faix)
20:00
vigilie Seslání Ducha Svatého (P. Opatrný)
ne4. 6.Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9:00farní mše sv. v bazilice s koncertem žesťového kvarteta (P. Opatrný)
10:00setkání u kávy ve farní místnosti
19:00modlitba díků a chval ve farním sále (P. Brož)