Farnost Vyšehrad

 

Kontakty
• Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě
Výuka náboženství pro děti
Křty dětí a dospělých
Svatby
Pohřby


Aktuální program

ne22. 9.25. neděle v mezidobí9:00
mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15setkání u kávy ve farní místnosti
10:30křest Jakuba Hlavičky a Maxe Bartůňka (P. Opatrný)
19:00modlitba díků a chval ve farní místnosti
po23. 9. Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze 18:00mše sv. v rotundě (P. Vopřada)
út24. 9.
st 25. 9.18:00mše sv. v rotundě (P. J. Brož)
čt26. 9.18:00mše sv. v bazilice (P. Němeček)
18:45 - 19:15adorace s modlitbou za nemocnici Motol a za její nemocné, umírající, ošetřující; příležitost ke svátosti smíření (P. Němeček)
27. 9.Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 18:00mše sv v rotundě (P. Němeček)
so28. 9.Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa 9:00mše sv. v bazilice (P. Opatrný )
12:00svatba pana Petrželky a slečny Sedláčkové (P. Opatrný)
ne29. 9.26. neděle v mezidobí9:00farní mše sv. v bazilice (P. Němeček)
10:15farní den v budově Nového děkanství
17:00varhanní koncert v bazilice