Pravidelné bohoslužby na Vyšehradě

DEN
(DAY)
HODINA
(TIME)
MÍSTO
(PLACE)
PONDĚLÍ
(MONDAY)
18:00
Rotunda sv. Martina
ÚTERÝ
(TUESDAY)
-
STŘEDA
(WEDNESDAY)
18:00
Rotunda sv. Martina
ČTVRTEK
(THURSDAY)
18:00
18:45 - 19:30
Bazilika sv. Petra a Pavla
Adorace v bazilice, možnost svátosti smíření
PÁTEK
(FRIDAY)
18:00
Rotunda sv. Martina
SOBOTA
(SATURDAY)
08:00
Rotunda sv. Martina
NEDĚLE
(SUNDAY)
09:00
Bazilika sv. Petra a Pavla

Turistické prohlídky baziliky nejsou v době bohoslužeb možné.