Svatby

Snoubenci, kteří by chtěli uzavřít církevní sňatek v jednom z našich kostelů (bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina), ať se obrátí na pastorační asistentku sestru Kláru Marii minimálně čtyři měsíce před zamýšlenou svatbou.

Zájemce prosíme, aby vzali v úvahu následující skutečnosti:

Římskokatolická církev považuje manželství za jedinečný, celoživotní a nerozlučný svazek muže a ženy, který je založen na bezvýhradné lásce a slouží k dobru obou manželů i jejich dětí.

V římskokatolické církvi (k níž patří naše kostely) lze proto uzavřít manželství, pokud (I) jsou oba snoubenci svobodní, (II) chtějí si být celoživotně věrni a chtějí přijmout i vychovávat děti  a (III) alespoň jeden z nich je římskokatolickým křesťanem.

Lidé, kteří jsou už vázáni manželským slibem (tedy předchozím sňatkem, byť civilně rozvedeným), u nás obvykle nemohou uzavřít sňatek nový. Výjimku tvoří případy, kdy lze včas prokázat, že předchozí manželství nemůže být – podle křesťanského pohledu a tradic římskokatolické církve – považováno za platné.

Kontakt: svatba.krest@kkvys.cz