FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ K ROKU MILOSRDENSTVÍ

rok-milosrdenstvi

Fotografická soutěž Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a společenství Člověk a víra

Téma soutěže: Milosrdenství ve fotografii

 

V neděli 20. 3. 2016 po liturgii Květné neděle byla vyhlášená vítězná fotografie s názvem „Milosrdenství – slabost nebo síla?“, autorem které je  Petr Zatloukal.

Fotografie je vystavena v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vyhlašuje soutěž na cyklus tří fotografií k Roku milosrdenství s tématem:

1. Ježíš – obraz milosrdného Boha,

2. Milosrdenství – slabost nebo síla?,

3. Milosrdenství – vzájemné odpuštění – šťastný život.

Fotografický triptych je zamýšlen jako vstup současného umění do vyšehradské baziliky, především však jako „ikona“ milosrdenství – Božího i lidského – v jejím vnitřním prostoru.

Návštěvníkům vyšehradského kostela chceme během Roku milosrdenství nabídnout „zastavení“ u každé z fotografií jako možnost zahlédnout cestu, po níž Boží království přichází k lidem snad nejvýmluvněji.

1. Ježíš – obraz milosrdného Otce

Milosrdenství k nám přichází nejprve jako ryzí dar. Je to Bůh, kdo člověka vede k pramenům svého milosrdenství. On je zdrojem i mírou veškerého milosrdenství, On je člověku jeho trpělivým učitelem. V Ježíši Kristu, svém milovaném Synu,  dokonce Bůh sám přebývá jako člověk mezi lidmi a zachraňuje, „co bylo nalomené“. Dává lidem důvěrně poznávat svoji tvář, tvář milosrdného Otce. Náš svět je místem, kde Ježíš, tiše kráčející uprostřed lidí, dává člověku zakoušet milosrdenství Otcovo.

2. Milosrdenství – slabost nebo síla?

Projevit milosrdenství často znamená vykročit z navyklých kolejí lidských bojů, prosazování vlastních zájmů, neústupného počítání „má dáti – dal“, uplatňování práva silnějšího, koloběhů odplaty a msty… Milosrdenství je zdánlivě projevem slabosti uprostřed bezohledné vřavy. Není však nakonec právě „slabé“ milosrdenství nezlomnou silou, která otevírá krajinu naděje a budoucnosti?

3. Milosrdenství – vzájemné odpuštění – šťastný život

Milosrdenství přichází jako dar Boží, ale proměňuje se v úkol a naději člověka: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“. Milosrdenství má v našich každodenních vztazích mnoho tváří: překlenout jako první propast odcizení, trpělivě nést slabost druhého, odpustit provždy a bez výčitek, dát chybujícímu důvěru a vrátit mu důstojnost, být oporou tam, kde druhý ztratil odvahu, ovázat jeho rány…   V nich ve všech mohou obyčejní lidé vykonat opravdový Boží zázrak: obnovit „co hynulo“ a „křísit mrtvé“. Milosrdní synové a dcery milosrdného Otce uvidí pokoj Boží a budou v něm žít.

Hodnocení:

Vyšehradská kapitula ustavuje odbornou porotu, která díla posoudí a vybere vítězná díla, a to ve složení: kanovník Jan Kotas (předseda poroty a zástupce kapituly), režisér František Filip, výtvarnice Martina Špinková, fotograf Roman Albrecht, fotografka Martina Řehořová. Autorům tří nejlepších fotografií porota udělí cenu s finanční odměnou.

Prezentace vítězných fotografií:

Tři vítězná díla budou vystavena ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla od Květné neděle 2016 do konce Roku milosrdenství.

Slavnostní vernisáž a předání cen

Slavnostní představení vítězných fotografií, ocenění autorů a umístění fotografií v interiéru baziliky se uskuteční na Vyšehradě po liturgii Květné neděle 2016 (tedy 20. března 2016, mše sv. začíná v 9:00).

Ceny

Hlavní cena:                       30.000 Kč

Vedlejší cena:                   10.000 Kč

Třetí cena:                          5.000 Kč

Technické požadavky

Foto v rozlišení min 18M., formát TIFF (pro tisk v rozměru delší strany 160cm)

Pravidla soutěže:

*Přihlašování soutěžních fotografií je možné v průběhu měsíců ledna a února 2016.
*Každý soutěžící může přihlásit nejméně jednu a nejvýše tři fotografie.
*Autor fotografií poskytuje pořadateli soutěže nevýhradní, časově a geograficky neomezenou licenci na užití přihlášených fotografií.
*Kapitula uvítá, když účastníci soutěže ztvární a předloží celý triptych, do soutěže však přijímá i jednotlivé fotografie.
*Kapitula si vyhrazuje právo vystavit jak celý triptych od jednoho autora, tak i tři jednotlivé fotografie různých autorů.
*U každé fotografie musí být uvedeny čas, místo a příležitost (v případě církevní akce také jméno zodpovědného duchovního a jeho email).
*Fotografie může být pořízena libovolným fotoaparátem.
*Fotografie nesmí mít technické chyby.
*Z fotografie nesmí být odstraněn EXIF (datová část automaticky obsažená ve fotografii s technickými informacemi). Fotografie pořízené neeticky budou vyřazeny.
*Fotografie pořízené s bleskem budou vyřazeny.V případě pořizování fotografií při liturgii a v sakrálních prostorech si pořadatel soutěže vyhrazuje právo ověřit u zodpovědného duchovního, jestli soutěžící dodržel příslušná pravidla (viz Příloha).
*Fotografie zašlete v maximálním rozlišení mailem nebo přes Uschovna.cz na adresu clovekavira@gmail.com  a info@kkvys.cz. Tamtéž směřujte případné dotazy.

*Konečný termín pro přihlášení a odevzdání fotografií  je 29. únor 2016!

Příloha

Pravidla fotografování v sakrálních prostorech a při liturgii:

Pokud chcete fotografovat na církevní půdě, vyžádejte si nejprve souhlas příslušného duchovního. Při fotografování nesmíte rušit průběh bohoslužby ani její účastníky. Proto si vypněte blesk. Nestoupejte si do centrálního prostoru mezi věřící a kněze. Buďte decentní. Pohybujte se pomalu. Mějte vhodné oblečení a boty, které neklapou. Než se pustíte do fotografování, přemýšlejte – pak budete ve správný čas na správném místě a nebudete rušit rychlými přesuny. I když fotografujete mimo čas bohoslužeb, musíte respektovat náboženský význam sakrálního prostoru a vyvarovat se rušivého či neuctivého jednání. (zpracováno podle pravidel projektu Člověk a víra)