Jezdecký pomník sv. Václava

305

Kopie jezdeckého sousoší sv. Václava ( z roku 1965 ) je umístěna na volném prostranství ve Štulcových sadech. Původní pískovcové sousoší zhotovil sochař Jan Jiří Bendl v letech 1678 -1680 na objednávku novoměstského magistrátu pro kašnu, umístěnou na Koňském trhu ( dnešní Václavské náměstí) proti Jindřišské ulici. V roce 1827 bylo sousoší přemístěno výš před dům čp. 826 a umístěno na nový klasicistní podstavec dle návrhu Josefa Krannera. V souvislosti s návrhem nového pomníku sv. Václava ( vítězný návrh od J.V. Myslbeka) v horní části náměstí bylo Bendlovo sousoší i s podstavcem přemístěno zásluhou probošta V. Štulce na Vyšehrad, kde bylo v roce 1965 nahrazeno kopií. Originál sousoší se od té doby nachází v Lapidáriu pražského Národního muzea. Původní dřevěný model sousoší je v současnosti nezvěstný. Sousoší je ve správě Galerie hl. města Prahy.