Jmenování Davida Vopřady sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly

David-Vopřada-Dr.-250x300

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský a primas český jmenoval dne 1. června 2015 novým sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Davida Vopřadu, Dr.

Nový kanovník bude slavnostně uveden do sboru Vyšehradské kapituly při nešporách slavených v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v pondělí dne 29. června v 16.30 hodin.

P. David Vopřada, Dr., je knězem královéhradecké diecéze, narodil se v roce 1978, kněžské svěcení přijal v roce 2004. Studium teologie absolvoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Papežské lateránské univerzitě. Doktorát teologie a patristických věd získal na Patristickém institutu Augustinianum v Římě prací o sv. Ambroži Milánském. V současné době působí jako odborný asistent a fakultní kaplan teologické UK v Praze a pastoračně vypomáhá ve farnosti sv. Filipa a Jakuba v Praze – Hlubočepech.