K rotundě, objekt čp. 16

220

Původně hospodářský objekt sestává ze tří samostatných budov dvůr nepravidelného půdorysu. V jihovýchodním rohu dvora stojí dvoupodlažní budova s polovalbovou střechou s půdorysem ve tvaru L s dodatečně přistaveným jednopodlažním křídlem s pultovou střechou na severní straně. Východní průčelí domu je dvouosé, jžní tříosé. Do dvora směřuje trojúhelný štít, pod nímž probíhá podstřešní profilovaná římsa. Okna nejsou orámována. Objekt je částečně podsklepen, sklep je zaklenut cihelnou valenou klenbou s trojúhelníkovou výsečí. V přízemí objektu je umístěno restaurační zařízení se zázemím, v 1. patře je umístěna bytová jednotka se samostatným vchodem a schodištěm ze dvora. Původně obytné stavení bylo postaveno před bělohorskou bitvou ( 1620) Kašparem z Kaprštejna. Zpustlý dům po třicetileté válce byl opravňován po roce 1663. Dělostřeleckou palbou pruskými vojsky byl objekt poškozen v roce 1757. Na fasádě směrem k rotundě jsou dosud vidět uvízlé dělové koule. Na severní straně dvora stojí jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, původně stáje a chlévy. Střecha je valbová , se dvěma štíty. Jeho interiér je zaklenut českými plackami s valenými pásy. V objektu jsou v dnešní době umístěny dvě bytové jednotky a farní místnost se sociálním zařízením. V ohradní kamenné zdi směrem do ulice je v zaklenuté nice umístěna kamenná socha sv. Prokopa. Objekt byl postaven koncem 18. nebo začátkem 19. století.

V jihozápadním rohu dvora je umístěna menší jednopodlažní stavba se sedlovou střechou, která byla postavena kolem roku 1925. Dnes domek slouží jako oddělení Městské policie.
Po roce 1989 byly objekty i plocha dvora postupně rekonstruovány a upravovány do dnešní podoby.