Kanovnické rezidence

176

Objekty čp. 90 a 91, K Rotundě 12 a 14, jsou řešeny jako dvojdům a jednotnou romantickou gotizující fasádou. Průčelí obou spojených budov je patrové, osmiosé, osově řešené. V krajních risalitech je po dvojici sdružených oken. V přízemí jsou dvě okna a ve střední části obdélný vchod pro každý z domů. V patře mezi risality jsou čtyři okna, střed průčelí zaujímá nika se sochou Panny Marie. V jejím parapetu je umístěn znak kapituly. Okna, vchody i nika mají novogotické orámování. Trojúhelné štíty risalitů jsou podtaženy obloučkovým vlysem a ve vrcholech doplněny polygonálními věžičkami. Boční fasády jsou řešené obdobně jako průčelí jsou čtyřosé, střecha valbová. Z ulice se vchází do valeně klenuté chodby položené při střední dělící zdi, která vede k dvouramennému vřetenovému schodišti. V přízemí jsou neckové klenby. Ve sklepě je klenba valená, patro plochostropé.

Objekt je postaven v letech 1874-1875 dle plánů prof. Fr. Niklase pro Vyšehradskou kapitulu jako kanovnická rezidence.

Celý objekt, navržený významným architektem, tvoří s budovami čp. 100 a 81-82 urbanistický celek charakteristický pro dobu svého vzniku.