Kaple P. Marie na Hradbách

209

Drobná stavba na téměř čtvercovém půdorysu s nižším přístavkem na východní straně směrem k fortifikaci. Na vrcholu nízké sedlové střechy z prejzové krytiny je vztyčena osmiboká lucerna s bání, potažená měděným plechem. V lucerně jsou čtyři zaklenutá okénka. Báň je zakončena ozdobnou tepanou zlacenou korouhví se symboly královské koruny, žezla, lva a orlice držících meče. Korouhev je ukončena kovaným křížem se dvěma rameny.

Kapli dal zbudovat v roce 1748 vyšehradský ka­novník a záhy děkan Jan Tomáš Berghauer. Na místě děkana působil v letech 1749-1760. Kaple byla původně myšlena jako poutní ,  byla v ní umístěna pověstná socha P. Marie Šancovské a byla spojena chodbič­kou s kostelem svatého Jana Křtitele Stětí. Záro­veň při ní byla zřízena poustka pro poustevníka, který současně sloužil jako kostelník a zvoník. Kaple neměla dlouhý život, již v roce 1784 byla zrušena Josefem II. a zabrána  vo­jenským erárem. Socha P. Marie Šancovské byla přemístěna chrámu sv. Petra a Pavla. Císařská armáda tu nějaký čas skladovala nejrůznější harampádí a potom kapli, spolu s vedlejším bývalým kostelem sv. Jana Stětí, pronajímala chudině k bydlení.   V malé hloubce pod podlahou bylo objeveno několik koster.  Kdo, kdy a proč tam byl pohřben, zůstává tajemstvím. Kaple chátrala , nakonec v ní byly ně­jaký čas i stáje. Teprve v roce 1882, při postupném zvelebování Vyšehradu za probošta Václava Štulce a teh­dy ještě kanovníka Karlacha, došlo i na zpustlou mariánskou kapli. Vyšehradská kapitula ji po ne­zbytném dohadování vykoupila od armády a kanovník Mikuláš Karlach z vlastních prostředků zaplatil obno­vu.

Kaple byla přestavěna podle návrhu arch. Bedřicha Müzbergera a Antonína Bauma. Nad vchodem je umístěn zlacený nápis AVE MARIA. Kaple byla znovu vysvěcena 6.10.1889.

Průčelí kaple na nárožích a po stranách člení pásované liseny, Vchod do kaple je zaklenut stlačeným obloukem se zdůrazněným vrcholovým klenákem. Průčelí nad vchodem vrcholí trojúhelným štítem. Po stranách jsou osazeny kamenné ozdobné jehlanovité věžičky zakončené kovovými zlacenými křížky a kamenné pilířky ukončený koulí. Interiér kaple je zaklenut vysokou plackovou klenbou s otvorem průniku pro lucernu. Klenbu zdobí štuková dekorace. Východní čelo interiéru, kde je ve výklenku umístěna  socha P. Marie Lurdské, je upraveno na způsob groty – jeskyně v Lurdech. Podél kaple vede průchod do prostor bývalého kostelíka sv. Jana Stětí, který je umístěn za pevnostní zdí. Kaple byla opravena a restaurována v polovině 90. let 20. století.