Kaplička se sochou sv. Vojtěcha

233

je situována na rohu ulic K rotundě a Soběslavovy a je součástí ohradní novogotické zdi. Kaplička byla postavena zároveň s objektem kanovnického domu čp. 81. Za prosklenými dvířky ve výklenku je umístěna socha sv. Vojtěcha, kopie barokní polychromované dřevořezby v životní velikosti z roku 1997. Originál barokní sochy ze 2. čtvrtiny 18. století byl přemístěn a instalován do levé postranní lodi baziliky sv. Petra a Pavla , vysvěcen byl v roce 1997.