Nové děkanství

9

Jedná se o patrovou novogotickou palácovou stavbu v ulici K Rotundě 10, Vyšehrad čp. 100, postavenou na půdorysu krátkého obdélníku se středním risalitem v průčelí. Před průčelím budovy, odsunutým od ulice, je ponechán čestný dvůr, upravený dnes jako předzahrada s ozdobnými křovinami, do ulice oddělená ozdobným litinovým plotem na podezdívce. Mezi předním nárožím domu a přilehlými objekty čp. 81, 82, 91 a 92 stojícím při ulici jsou brány do zadního traktu, upravené dnes jako garáže.

Průčelí domu má bohatou novogotickou úpravu. V částech po stranách risalitu mezi dvojicí oken je otevřen vstup zaklenutý lomeným obloukem. Nad ním na konsolách je vysazen balkón. V patře risalitu jsou čtyři sdružená okna s lomenými šambránami. V jejich záklenku nad vlastním obdélným oknem je slepá kružba. Jedno z oken je upraveno jako vstup na balkón. Risalit vrcholí stupňovým štítem doplněným lomenými obloučky. Nad branami do dvora neoznačeno cimbuří. Zahrada za domem je osázená z větší části vinohradem.

Místnosti přízemí jsou opatřeny tzv. neckovými klenbami. V chodbě je valená klenba s výsečemi. Schodiště uprostřed dispozice s proskleným zastropením chrání liché novogotické zábradlí a je osvětleno prosklenou střechou. V interiéru jsou zachovány četné novogotické detaily. V místnostech knihovny jsou malované stropy s nápisy v medailonech. Dům byl postaven v letech 1877-1878 podle návrhů kapitulního děkana Františka Kočího stavitelem F. Novákem. Objekt novogotického charakteru vytváří se sousedními domy č. 81, 82, 91, 92 přirozený architektonicko-urbanistický celek, vyznačující se důstojným charakterem.

 

V současné době je objekt Nového děkanství úředním sídlem Vyšehradské kapituly. V budově jsou umístěny kanceláře kapituly, archiv, historická knihovna, společenská místnost, kuchyňka, dva kanovnické byty, Vratislavův sál, Mariánský salonek, Machkův salonek, zasedací místnosti kapituly, kapitulní kaple se zakristií a depozitář.