Otázky & odpovědi & email servis

Otázka: 1) jak hraje vyšehradská zvonkohra platí, že je to každá celá hodina od 11 do 21 h ? 2) Jaké melodie jsou vybrány ? 3)z kolika zvonků se zvonohra skládá ? děkuji mnohokrát za poskytnuté informace

Odpověď: Ano, zvonkohru je možné slyšet v každou celou hodinu od 11 do 21 hodin. V paměti je celkem 50 písní, které jsou vybírány s přihlédnutím k charakteru Vyšehradu a období církevního roku. Skládá se ze 17 zvonů zvonkohry a ještě 4 velkých zvonů, které zvoní samostatně. Mohou ale zvonkohru doplnit.

Otázka: Je v kapitule pohřbený Vratislav druhý? A kde?

Odpověď: První český král a zakladatel kapituly Vratislav II. byl pohřben ve vyšehradské bazilice v lednu v roce 1092. Do jeho hrobu byla později pohřbena i první česká královna, jeho manželka Svatava. Kromě nich nalezli své místo posledního odpočinku ve Vyšehradské bazilice ještě kníže Konrád a knížata Soběslav I. a Soběslav II. Přemyslovské mauzoleum bylo zničeno 1. listopadu 1420 pražskou lůzou, která Vyšehrad opuštěný od královské posádky přepadla a vyplenila. K přemyslovským hrobům se chovala stejně jako později na Zbraslavi, kde zničila klášter Aula Regia. Kapitula sice pietně uchovává ostatky připisované králi Vratislavovi, ale jejich autenticitu není možné zcela prokázat. V roce 1992, kdy uplynulo 900 let od Vratislavova úmrtí, nechala kapitula zhotovit v prostorách baziliky pohřbeným Přemyslovcům důstojný památník.

Otázka: Kde všude byly umístěny Čertovy sloupy? Prosím o poskytnutí informací a předem děkuji.

Odpověď: Až do přestavby kostela koncem 19. století se tzv. "Čertův sloup", který se skládá ze tří dílů, nacházel uprostřed baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Při rekonstrukci kostela byl z rozhodnutí probošta Mikuláše Karlacha přemístěn do tehdy nově vzniklého Vyšehradského parku (dnes Karlachovy sady), kde se nachází dosud. Předpokládá se, že se jedná o relikty sloupů z novoměstských svatyň, které byly použity jako střelivo pro katapulty při obléhání Vyšehradu husity v roce 1420. Jedním z hejtmanů jednotek, které obléhaly Vyšehrad, byl i muž jménem Čert.

Otázka: K obrazu "Dešťové Madony" se prý pojí jakási legenda - mohu vědět, jaká? Zaslechla jsem to při návštěvě baziliky od jiných návštěvnic, které se také nemohly rozpomenout.

Odpověď: Panna Maria Vyšehradská, tzv. "Dešťová" je darem Karla IV. Vyšehradské kapitule. Pochází pravděpodobně z roku 1356. V době husitských válek z kostela zmizela a v době Rudolfa II. byla znovu vrácena na Vyšehrad císařským radou Hanevaldem a vystavena v tzv. "Hanevalské kapli" kostela, v současné době baziliky sv. Petra a Pavla, kde se její kopie nachází dosud. V průběhu středověku se k této Madoně konaly poutě s prosbou za déšt, proto název "dešťová". Madona byla původně opatřena zvláštním obložením, které věnoval Václav Králík z Buřenic. Obložení je dnes společně s Madonou zapůjčeno a vystaveno v Národní galerii. V bazilice je umístěna technologická kopie zhotovená restaurátorem akad. sochařem Pasálkem.

Formulář pro vložení Vašeho dotazu