Památník kněžím, řeholníkům a řeholnicím, obětem fašismu a komunismu

266

Na vyšehradském hřbitově v sousedství presbytáře baziliky sv. Petra a Pavla byl umístěn památník, věnovaný kněžím, řeholníkům a řeholnicím, obětí totalitních režimů fašismu a komunismu. Památník tvoří mírně nakloněná deska z tmavé leštěné žuly s nápisy. Centrální bod památníku tvoří barokní kovaný kříž, který původně zdobil průčelí barokního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Památník byl požehnán dne 20.3.2003 pražským arcibiskupem Miloslavem kardinálem Vlkem za účasti papežského nuncia, diecézních biskupů a představitelů řeholních komunit.