Pamětní deska s bustou Elišky Přemyslovny

371

Reliéfní plastika je umístěna na nároží bývalého kostelnického domku ( nyní restaurace Rio), představuje Elišku Přemyslovnu s královskou korunou, manželku Jana Lucemburského a matku Karla IV., která na Vyšehradě prožila poslední léta svého života. Autor akad. malíř Lumír Šindelář ( 1925 – 2011 ) použil pro návrh podoby Elišky její reliéfní portrét z triforia svatovítského chrámu. Busta modlící se královny spočívá na čtyřstranném soklu připomínajícím hradby s nárožními věžemi. Mezi nimi je umístěn třířádkový text : „28.X.1330 – Vyšehrad – svou smrtí – opustila – Králov. – Eliška – matka – Karla IV. Věnuje – kapitula – sv. Petra – a Pavla.“. Pod hradbami jsou erby : přemyslovský s orlicí a královský s českým lvem. Mezi nimi je erb kapituly – zkřížené klíče pod berlou a mitrou.
Deska byla slavnostně odhalena v roce 1995.u příležitosti 665. výročí královniny smrti.

Desku odlil Jindřich Janeček z Vamberku