POUŤ KE SV. VALENTINU

20170218 = Pouť ke sv. Valentinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ostatkům medializovaným v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky uchovávaná v kapitulní bazilice  sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly.  Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 – 1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století a byly pokládány za ztracené. Relikviáře byly restaurovány a jsou součástí chrámové klenotnice. 

Relikviář sv. Valentina bude  vystaven před hlavním oltářem 14. a 18. února 2017.