Socha sv. Šebestiána

514

je umístěna v mělké výklenkové kapličce proti západní ohradní zdi vyšehradského hřbitova. Kaplička byla postavena v roce 1894 zásluhou vyšehradského probošta Mikuláše Karlacha. Kamenná plastika světce sem byla přenesena ze staroměstského domu čp. 406  - U Harantů ( majitel byl oběšen z okna Staroměstské radnice r. 1621 ). Barokní socha z 1. poloviny 18. století představuje světce – mučedníka sv. Šebastiána  oděného bederní rouškou v okamžiku jeho mučednické smrti , připoutaného k torzu stromu a probodnutého třemi šípy. Ve stěně pilastrového podstavce  je vsazena kamenná deska s reliéfními informačními nápisy. Kaplička a socha byly restaurovány v roce 1922 a v  květnu  roku 2011.