Staré děkanství a bazilika sv. Vavřince

119

Do domu čp. 14, Soběslavova 1, je pojata levá boční loď, část lodi příčně a apsida zbořeného románské baziliky sv. Vavřince. Části hlavní a pravé boční lodi kostela, ležící v zahradě vpravo vedle domu, byly odkryty archeologickým průzkumem.

Kostel, zničený r.1420, byl podle jiných zpráv již v r. 1326 přestavěn na dům. V 17. století je objekt ve velmi špatném stavu. Přestavba je uskutečněna v r. 1753. Při explozi v r. 1760 byl objekt opět z velké části zničen a dnešní vnější vzhled domu s jednoduchou pozdně barokní fasádou, pochází z r. 1771, kdy byl opraven. V letech 1875 a 1883 upravoval budovu stavitel Václav Kohout. V té době byly postaveny i nové schody a krov.

Výkopy v letech 1884, 1903 a 1925 odhalily zbytky románského kostela sv. Vavřince vpravo od děkanství a bylo zjištěno, že do budovy děkanství byla pojata jeho severní boční loď. Kostel pochází z druhé poloviny 11. a částečně z 12. století.

Zařazeno do státního seznamu památek.

Informace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Archeologický výzkum Vyšehradu:

http://www.arup.cas.cz/?cat=126

NKP Praha – Vyšehrad. Projekt sanace areálu s bazilikou sv. Vavřince:

http://www.arup.cas.cz/?p=10681