Struktura kapituly & kontakty

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

(zkr. Vyšehradská kapitula) je samostatná církevní sborová právnická osoba ustanovená ve smyslu kán. 503 – 510 CIC při kapitulním chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

je ve smyslu Kodexu církevního práva přímo podřízena arcibiskupovi pražskému. Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě tvoří celkem 14 osob: 2 dignitáři – preláti tj. probošt kapituly a kapitulní děkan, 6 kanovníků sídelních a 6 kanovníků nesídelních – čestných.

Kanovníky

ustanovuje a kanonikáty uděluje arcibiskup pražský po slyšení kapituly. Vybírá je z kněží, kteří vynikají vzděláním a neporušeností života a kteří chvályhodně vykonávají svou službu (kán. 509, § 1 a 2 CIC).

Probošt

kapituly je první dignita v kapitule. Ve smyslu kán. 507, § 1 CIC předsedá kapitule a zastupuje ji navenek. Podle starobylé tradice a ustanovení zakladatele (kán. 506, § 1 CIC) je probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě prvním prelátem České země.V současné době je proboštem kapituly Mons. Aleš Opatrný (od 1.3.2015), v historii kapituly 78. v pořadí.

Děkan

je druhá dignita v kapitule. V chóru zaujímá druhé místo po proboštovi. Vede správu kapitulního majetku a je správcem in materialibus baziliky sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Podle starobylé tradice a ustanovení zakladatele (kán. 506, § 1 CIC) je kapitulní děkan prelátem České země. Od 24. 6. 2016 je děkanem kapituly Mgr. Ing. Michal Němeček.

Sídelní kanovníci (stav k 1. 10. 2018):

Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.,probošt kapituly

Mgr. Ing. Michal Němeček, děkan a administrátor farnosti

doc. David Vopřada, Dr., kanovník penitenciář

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., kanovník

Mgr. Jan Kotas S.L.L., kanovník

Nesídelní – čestní kanovníci:

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

ThMgr. Jerzy Gapski

Mons. Karel Havelka

Mons. ThLic. Artur Matuszek, Th.D.

Emeritní kanovníci:

Antonín Doležal, emeritní probošt a farář vyšehradský

prof. ThDr. Jiří Huber, emeritní kapitulní děkan

Mons. Anton M. Otte, emeritní probošt

MUDr. Jiří Slabý

Kontakty:

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

K Rotundě 100/10, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

Telefon: +420 224 911 353(kancelář)

Mobil: +420 602 495 518

E-mail: info@kkvys.cz

datová schránka: ukfb486

IČ: 43005314, DIČ: CZ43005314

bank. spojení: 2468379/0800

IBAN: CZ06 0800 0000 0000 0246 8379

BIC (SWIFT): GIBACZPX

vedoucí kanceláře: Ing. Erika Tučková, tel.: 724 557 835, e-mail: erika.tuckova@kkvys.cz

 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha Vyšehrad

Doručovací adresa:

Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla Praha-Vyšehrad
K rotundě 100/10
128 00 Praha 2 – Vyšehrad

IČO: 48549860

Bankovní spojení: 6093359 / 0800
IBAN: CZ98 0800 0000 0000 0609 3359
BIC (SWIFT): GIBACZPX

Administrátor: Mgr. Ing. Michal Němeček

Pastorační referentka: sr. ThLic. Klára Marie Stráníková, tel. +420 / 739 770 921 (ve všech farních záležitostech)

Kancelář (informace o návštěvní době baziliky apod.): tel.: +420 / 224 911 353, mobil: +420 / 602 495 518

E-mail:

– běžný kontakt s farností: fara@kkvys.cz
– svatby a křty: svatba.krest@kkvys.cz
– výuka náboženství pro děti: nabozenstvi@kkvys.cz
– informace o návštěvní době baziliky: info@kkvys.cz