Životní jubileum 80 let PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. , vyšehradského archeologa a historika.

_DSC9506 - kopie

Bořivoj Nechvátal se narodil 4. ledna 1935 v Berlíně. V letech 1953 – 1958 studoval na Filosofické fakultě Karlovy university prehistorii a historii. Již během studií externě pracoval u PhDr. Ivana Borkovského ( 1897-1976) v Archeologickém ústavu ČSAV na výzkumu Pražského hradu. Po dokončení studia až do dnešních dnů ( je to neuvěřitelných 57 let) nepřetržitě pracuje v Archeologickém ústavu ČSAV.

Prováděl různé záchranné akce , později větší archeologické a historické výzkumy na území celých Čech. Před 49 lety ( v roce 1966) na základě žádosti tehdejšího pražského primátora byl ředitelem AÚ ČSAV pověřen vedením archeologického výzkumu celé lokality Vyšehradu, který provádí dosud. Těžko si lze představit jiného českého vědce, který by byl tak bytostně spjat s památným Vyšehradem a Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla profesně i životně v tak dlouhém rozmezí bezmála půlstoletí. Celá ta leta se zabýval i publikační činností samostatnou i ve spolupráci se svými kolegy, která se týkala ne jen samotného Vyšehradu. Vydal řadu odborných publikací a knih, přispíval do řady časopisů a různých sborníků a přispěl tak nemalou měrou i přednáškami k popularizaci archeologie a historie Vyšehradu pro širokou veřejnost. V součinnosti s Vyšehradskou kapitulou napsal v roce 1990 Průvodce kapitulním chrámem sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, přispíval a podílel se na vydání čtyř sborníků Královský Vyšehrad I-IV v letech 1992-2012. Napsal obsáhlé knihy Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (2004) a Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince (2009) z hlediska archeologických výzkumů. Již dříve napsal knihy Vyšehrad (1976), Průvodce Vyšehradským hřbitovem (1981), Vyšehrad, stručný průvodce (1983), Vyšehrad pohledem věků (1985).

V roce 1990 byla při Vyšehradské kapitule založena Společnost Vyšehrad . Mezi zakládající členy patřili také archeologové PhDr. Jiří Břeň a PhDr. Bořivoj Nechvátal. Během pětadvaceti let uspořádal PhDr. Nechvátal řadu přednášek pro členy a přátele Společnosti. V minulém roce se archeologickému týmu pod vedením Mgr.Ladislava Varadzina Ph.D. a PhDr. Bořivoje Nechvátala podařilo učinit významný archeologický objev v lokalitě baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě, který je možné považovat za vyvrcholení celoživotního profesního díla jubilanta.

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla a členové Společnosti Vyšehrad přejí s úctou a s vděčností svému „dvornímu“ archeologovi a historikovi u příležitosti jeho životního jubilea Boží požehnání, hodně zdraví, spokojenosti a další badatelské úspěchy.

odkaz na web Kdo je kdo :

http://www.slaviste.cz/index.php?page=detail&id=389-nechvatal-borivoj-phdr-csc

odkaz na web AU ČSAV :

http://www.arup.cas.cz/?p=142

Text a fotografie : Karel Lojka