Události kapituly

Pozvání na „dušičkový“ koncert v neděli 3. listopadu 2019 od 17. hodin

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých

Mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí

Pozvání na koncert

20190925_Koncert_Má vlast - Václav Hudeček a jeho hosté

Nedělní varhanní koncerty v bazilice

Plakát - Vyšehrad léto 2019

Mons. Anton Otte, emeritní probošt, slaví 80 let života

R1-5A

Fotografie ze mše svaté a setkání na kapitulní zahradě se zobrazí po kliknutí na nadpis.

Fotografie: Zdeněk Dlouhý

Nedělní varhanní koncerty v bazilice

plakát srpen

Pozvání na pouť ke sv. Anně do Kosoře

20190727 Poutní mše svatá Kosoř

Pozvání na koncert

20190707 Koncert The Schola Cantorum of The Campion School

Pozvání na Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla

20190629 Slavnost sv  Petra a Pavla

Nedělní varhanní koncerty v bazilice sv. Petra a Pavla

20193 Plakát - Vyšehrad léto 2019

OCENĚNÍ PROBOŠTA KAPITULY MONS. ALEŠE OPATRNÉHO

_AL_3275

Kanovník vyšehradské kapituly a toho času její probošt doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. obdržel u příležitosti závěru svého plného akademického působení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy od rektora univerzity prof. Tomáše Zimy MD., DSc. stříbrnou plaketu Univerzity Karlovy za dlouholetou práci v oboru pastorální teologie a za podílení se na výuce studujících  na této fakultě.  

Plaketu mu předal dne 23. května 2019 na závěr děkovné bohoslužby Te Deum v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě prorektor Univerzity Karlovy prof. Ing. PhDr. Jan Royt, Ph.D., DSc..

Fotografie: Roman Albrecht, Člověk a víra (kliknutím na nadpis se zobrazí fotogalerie)

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1132.html?news=7940&locale=cz

NOC KOSTELŮ 2019

IMG_6847

V pátek 24. května proběhla Noc kostelů, na Vyšehradě byly zpřístupněny čtyři sakrální památky - bazilika sv. Petra a Pavla, rotunda sv. Martina, bazilika sv. Vavřince, kostel Stětí sv. Jana Křtitele.

Zaznamenali jsme celkem cca 5700 návštěvníků, baziliku sv. Petra a Pavla navštívilo 3123 návštěvníků, rotundu sv. Martina 1403, baziliku sv. Vavřince 556, kostel Stětí sv. Jana Křtitele 631 návštěvníků. Děkujeme všem návštěvníkům a také dobrovolníkům, kteří se na zpřístupnění kostelů a přípravě bohatého programu podíleli.

Fotografie: Erika Tučková, sestra Klára Marie (fotogalerie se zobrazí kliknutím na nadpis)

Nabídka Arcibiskupství pražského pro školní třídy i na Vyšehradě

2019 = program Týdny pro školy1

Koncert v bazilice v rámci festivalu Má Vlast cestami proměn

2019 = Má vlast program  

Nedělní varhanní koncerty v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Plakát - Vyšehrad léto 2019

Pozvání na koncert

20190512 Koncert Dítě v srdci

Velikonoce na Vyšehradě

2019 = Velikonoce na Vyšehradě

Pozvání na koncert

20190414 = Stabat Mater sbor Máta

Nabídka práce

201901 Výběrové řízení pokladní_ plakát

Prezentace knihy Vzdálená Evropa? Fernes Europa? (Josef Beránek / Anton Otte)

2019-01-19_055021

V pátek 18. ledna 2019 se ve Vratislavově sále Nového děkanství uskutečnilo představení knihy rozhovorů s Mons. Antonem Otte, em. proboštem Vyšehradské kapituly. Příjemného setkání, které připravilo sdružení Ackermann-Gemeine, se zúčastnili zástupci Sdružení Ackermann-Gemeinde, České křesťanské akademie, Nakladatelství Vyšehrad, města Neuburg a.d. Donau, Vyšehradské kapituly a mnoho příznivců a přátel Mons. Otte.

Fotodokumentace: Karel Lojka

Pozvání na pouť ke sv. Valentinu

8980 untitled_hdr2_Relikviář s ostatky sv. Valentina

Slavnostní mše svatá v pondělí 14. ledna 2019

DSC00183

Fotodokumentace: Martina Řehořová (Člověk a víra), Karel Lojka

Pozvání na tříkrálový koncert

20190106  MÁTA  koncert

Pozvání na koncert

Adventni koncert_modern

POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT

2018 Koncert TRIO CLASSIC

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY NA VYŠEHRADĚ

Plakát - Vyšehrad Vánoce 18 web

ADVENT A VÁNOCE NA VYŠEHRADĚ

2018 ADVENT A VÁNOCE NA VYŠEHRADĚ

Instalace nových kanovníků

_MG_4914

Při nešporách v neděli 25. listopadu v 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl instalován nový sídelní kanovník doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. a nesídelní kanovník ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Fotodokumentace: Roman Albrecht, Člověk a víra

POZVÁNÍ NA KONCERT

20181104 = REQUIEM

SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

plakat mse 2018

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

_MG_4607-Pano Pro zobrazení fotogalerie klikněte na nadpis. Foto: Roman Albrecht (Člověk a víra) Sr. Klára Marie Stráníková

PAMÁTKA ZESNULÝCH

20181102 Památka zesnulých

ZMĚNY VE VYŠEHRADSKÉ KAPITULE

Kanovník – kustod Prokop Brož rezignoval na místo sídelního kanovníka Královské kolegiátní kapituly a svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a vrátil se do své domovské diecéze Hradec Králové.

Pražský arcibiskup kardinál Duka tuto rezignaci přijal s účinností k 1.10.2018 a k témuž datu ho jmenoval nesídelním - čestným kanovníkem téže kapituly.

Prokop Brož se narodil 22.března 1972 v Náchodě. Po absolvování trutnovského gymnázia začal přípravu na kněžské povolání formačním rokem v litoměřickém konviktu. Poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl biskupem Karlem Otčenáškem vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan.

V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Od 1.9. 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako farář v Novém Hradci Králové a vede Diecézní teologický institut zřízený při Biskupství královéhradeckém.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka k 1.10.2018 ustanovil a jmenoval doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D.,S.S.L. sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě.

 Jaroslav Brož se narodil 22. února 1963 v Náchodě. Pochází z města a farnosti Červený Kostelec. Po maturitě na gymnáziu v Trutnově studoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1981-1988); studium bylo přerušeno dvouletou základní vojenskou službou. V únoru 1988 přijal od kardinála Františka Tomáška jáhenské svěcení a poté 25. 6. 1988 v Hradci Králové od biskupa Jana Lebedy kněžské svěcení. Nejprve působil jako farní vikář v Pardubicích. Od roku 1989 spravoval farnosti v Křížové (Krucemburku), Horním Studenci a Vojnově Městci a v roce 1993 farnost Hlinsko v Čechách. V letech 1994-1997 studoval na Papežském biblickém institutu v Římě se semestrální stáží na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Po dosažení licenciátu v oboru biblických studií začal vyučovat Nový zákon na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Zde také v roce 2000 obdržel doktorát teologie po obhájení disertační práce o velikonoční víře v 20. kapitole Janova evangelia. V roce 2015 se na své domovské fakultě habilitoval prací komentář k Listu Židům. Od roku 2010 vede na fakultě katedru biblických věd a v letech 1997-2002 a 2010-2018 působil jako proděkan pro studijní záležitosti. Vedle akademické činnosti spolupracuje od roku 1998 se sestrami Misionářkami lásky, založenými M. Terezou z Kalkaty. 

Slavnostní instalace obou nově jmenovaných kanovníků bude o slavnosti Krista Krále  25.11. t.r. při  nešporách v 18 hodin v basilice svatých Petr a Pavla na Vyšehradě.

 

Změna administrátora vyšehradské farnosti

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka jmenoval děkana vyšehradské kapituly kanovníka Ing. Mgr. Michala Němečka k 1.10.2018 administrátorem farnosti při basilice svatých apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vystřídal tak dosavadního administrátora farnosti kanovníka a probošta Aleše Opatrného, který tuto funkci zastával po odchodu tehdejšího kanovníka Tomáše Holuba jako biskupa do Plzně, tedy více než dva roky.

Kanovník Mgr. Ing. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vyrůstal v pražské farnosti sv. Matěje, kde byl aktivním farníkem a kde ho také doprovázel P. Jan Machač. Vystudoval SPŠ grafickou (1989) a po té studoval Strojní fakultu ČVUT, kterou ukončil v roce 1994. Rok pracoval jako manažer marketingu, než v roce 1995 nastoupil do Teologického konviktu. O rok později začal studovat na Katolické teologické fakultě UK, kde v roce 2001 získal titul magistr. Po jáhenském svěcení v témže roce působil v Arcidiecézním centru mládeže Nazaret. Kněžské svěcení mu udělil kardinál Miloslav Vlk v roce 2002 a současně byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou. Na stejném místě působil nejprve jako spirituál a od září roku 2006 jako kaplan ve Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické. Současně byl farním vikářem v Berouně a okolních farnostech. V roce 2007 se stal administrátorem farnosti Dobříš a v září 2008 se stal farářem této farnosti. Od 1. 7. 2011 působí jako ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, od ledna 2012 do dubna 2016 byl biskupským vikářem pro pastoraci. Od 1. 6. 2016 je sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a jejím děkanem.

 

Pozvání na nedělní varhanní koncerty

plakát 7.10.

Pozvání na poutní mši svatou ke sv. Anně do Kosoře

20180729 Poutní mše svatá Kosoř

Nedělní varhanní koncerty

Plakát - Vyšehrad léto 2018 srpen

Nedělní varhanní koncerty

Vyšehrad léto-2  

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla 29. 6. 2018

_MG_3321

Pozvání na koncert

20180619 Koncert-BCP_Tregler-Vysehrad_19_06_18

Pražské vinice 2018

2018 Pražské vinice plakát

*Noc kostelů 2018 na Vyšehradě

Vyšehradská zvonkohra

Již 10 let se každoročně otevírají brány kostelů. Na Vyšehradě zpřístupňujeme kromě baziliky sv. Petra a Pavla a rotundy sv. Martina také pozůstatky nejstarší baziliky na Vyšehradě - baziliky sv. Vavřince a ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad také kostel Stětí sv. Jana Křtitele ukrytý ve vyšehradských hradbách.

Nedělní varhanní koncerty v bazilice

201806003 = Valenta = Koncert bazilika

Pozvání na koncert duchovní a staré lovecké hudby v sobotu 28. dubna od 17:00 hodin

Plakát

Pozvání na koncert v pondělí 7. května 2018

20180507 = Koncert

Nedělní varhanní koncerty v bazilice

Plakát - Vyšehrad léto 2018

Pozvání na koncert v sobotu 14. dubna od 16:00 hodin

Carolus_arte_ornatus_-_pozvánka

Pozvání na koncert ve středu 11. dubna 2018 od 19:00 hodin

VJ_SGP

Pozvání na koncert

20180406 = Koncert

Pozvání na bohoslužbu

20180320 Mše za oběti totalit