Události kapituly

POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT

2018 Koncert TRIO CLASSIC

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY NA VYŠEHRADĚ

ADVENT A VÁNOCE NA VYŠEHRADĚ

    https://www.krestanskevanoce.cz/kostel/180/

Instalace nových kanovníků

_MG_4914

Při nešporách v neděli 25. listopadu v 18.00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl instalován nový sídelní kanovník doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. a nesídelní kanovník ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Fotodokumentace: Roman Albrecht, Člověk a víra

POZVÁNÍ NA KONCERT

20181104 = REQUIEM

SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

plakat mse 2018

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

_MG_4607-Pano Pro zobrazení fotogalerie klikněte na nadpis. Foto: Roman Albrecht (Člověk a víra) Sr. Klára Marie Stráníková

PAMÁTKA ZESNULÝCH

20181102 Památka zesnulých

ZMĚNY VE VYŠEHRADSKÉ KAPITULE

Kanovník – kustod Prokop Brož rezignoval na místo sídelního kanovníka Královské kolegiátní kapituly a svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a vrátil se do své domovské diecéze Hradec Králové.

Pražský arcibiskup kardinál Duka tuto rezignaci přijal s účinností k 1.10.2018 a k témuž datu ho jmenoval nesídelním - čestným kanovníkem téže kapituly.

Prokop Brož se narodil 22.března 1972 v Náchodě. Po absolvování trutnovského gymnázia začal přípravu na kněžské povolání formačním rokem v litoměřickém konviktu. Poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl biskupem Karlem Otčenáškem vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan.

V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Od 1.9. 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako farář v Novém Hradci Králové a vede Diecézní teologický institut zřízený při Biskupství královéhradeckém.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka k 1.10.2018 ustanovil a jmenoval doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D.,S.S.L. sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě.

 Jaroslav Brož se narodil 22. února 1963 v Náchodě. Pochází z města a farnosti Červený Kostelec. Po maturitě na gymnáziu v Trutnově studoval filozofii a teologii na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1981-1988); studium bylo přerušeno dvouletou základní vojenskou službou. V únoru 1988 přijal od kardinála Františka Tomáška jáhenské svěcení a poté 25. 6. 1988 v Hradci Králové od biskupa Jana Lebedy kněžské svěcení. Nejprve působil jako farní vikář v Pardubicích. Od roku 1989 spravoval farnosti v Křížové (Krucemburku), Horním Studenci a Vojnově Městci a v roce 1993 farnost Hlinsko v Čechách. V letech 1994-1997 studoval na Papežském biblickém institutu v Římě se semestrální stáží na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Po dosažení licenciátu v oboru biblických studií začal vyučovat Nový zákon na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Zde také v roce 2000 obdržel doktorát teologie po obhájení disertační práce o velikonoční víře v 20. kapitole Janova evangelia. V roce 2015 se na své domovské fakultě habilitoval prací komentář k Listu Židům. Od roku 2010 vede na fakultě katedru biblických věd a v letech 1997-2002 a 2010-2018 působil jako proděkan pro studijní záležitosti. Vedle akademické činnosti spolupracuje od roku 1998 se sestrami Misionářkami lásky, založenými M. Terezou z Kalkaty. 

Slavnostní instalace obou nově jmenovaných kanovníků bude o slavnosti Krista Krále  25.11. t.r. při  nešporách v 18 hodin v basilice svatých Petr a Pavla na Vyšehradě.

 

Změna administrátora vyšehradské farnosti

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka jmenoval děkana vyšehradské kapituly kanovníka Ing. Mgr. Michala Němečka k 1.10.2018 administrátorem farnosti při basilice svatých apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě.

Vystřídal tak dosavadního administrátora farnosti kanovníka a probošta Aleše Opatrného, který tuto funkci zastával po odchodu tehdejšího kanovníka Tomáše Holuba jako biskupa do Plzně, tedy více než dva roky.

Kanovník Mgr. Ing. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vyrůstal v pražské farnosti sv. Matěje, kde byl aktivním farníkem a kde ho také doprovázel P. Jan Machač. Vystudoval SPŠ grafickou (1989) a po té studoval Strojní fakultu ČVUT, kterou ukončil v roce 1994. Rok pracoval jako manažer marketingu, než v roce 1995 nastoupil do Teologického konviktu. O rok později začal studovat na Katolické teologické fakultě UK, kde v roce 2001 získal titul magistr. Po jáhenském svěcení v témže roce působil v Arcidiecézním centru mládeže Nazaret. Kněžské svěcení mu udělil kardinál Miloslav Vlk v roce 2002 a současně byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou. Na stejném místě působil nejprve jako spirituál a od září roku 2006 jako kaplan ve Svatojánské koleji - vyšší odborné škole pedagogické. Současně byl farním vikářem v Berouně a okolních farnostech. V roce 2007 se stal administrátorem farnosti Dobříš a v září 2008 se stal farářem této farnosti. Od 1. 7. 2011 působí jako ředitel Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, od ledna 2012 do dubna 2016 byl biskupským vikářem pro pastoraci. Od 1. 6. 2016 je sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla na Vyšehradě a jejím děkanem.

 

Pozvání na nedělní varhanní koncerty

plakát 7.10.

Pozvání na poutní mši svatou ke sv. Anně do Kosoře

20180729 Poutní mše svatá Kosoř

Nedělní varhanní koncerty

Plakát - Vyšehrad léto 2018 srpen

Nedělní varhanní koncerty

Vyšehrad léto-2  

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla 29. 6. 2018

_MG_3321

Pozvání na koncert

20180619 Koncert-BCP_Tregler-Vysehrad_19_06_18

Pražské vinice 2018

2018 Pražské vinice plakát

*Noc kostelů 2018 na Vyšehradě

Vyšehradská zvonkohra

Již 10 let se každoročně otevírají brány kostelů. Na Vyšehradě zpřístupňujeme kromě baziliky sv. Petra a Pavla a rotundy sv. Martina také pozůstatky nejstarší baziliky na Vyšehradě - baziliky sv. Vavřince a ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad také kostel Stětí sv. Jana Křtitele ukrytý ve vyšehradských hradbách.

Nedělní varhanní koncerty v bazilice

201806003 = Valenta = Koncert bazilika

Pozvání na koncert duchovní a staré lovecké hudby v sobotu 28. dubna od 17:00 hodin

Plakát

Pozvání na koncert v pondělí 7. května 2018

20180507 = Koncert

Nedělní varhanní koncerty v bazilice

Plakát - Vyšehrad léto 2018

Pozvání na koncert v sobotu 14. dubna od 16:00 hodin

Carolus_arte_ornatus_-_pozvánka

Pozvání na koncert ve středu 11. dubna 2018 od 19:00 hodin

VJ_SGP

Pozvání na koncert

20180406 = Koncert

Pozvání na bohoslužbu

20180320 Mše za oběti totalit

Pouť ke sv. Valentinu

DSC_4493

17. února 2018 se v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konala poutní mše ke sv. Valentinovi na poděkování za dar lásky a s prosbami o prohloubení lásky v rodinách. Mši svatou sloužil Mons. Aleš Opatrný, probošt Vyšehradské kapituly.

Fotograf: Tomáš Ježek (Člověk a víra)

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých 2. listopadu 2017 na Vyšehradě

_MG_5478

Pro zobrazení fotogalerie klikněte na nadpis.

Fotografie: Roman Albrecht (Člověk a víra)

Mše ke Světovému dni předčasně narozených dětí

2017 plakat_mse 20171114

Svatý Martin na Vyšehradě

_MG_7163

Pozvání na koncert v neděli 29. října 2017

20171029 Koncert MáTa - Requiem

Pozvání na mši svatou v neděli 29. října 2017 od 9 hodin

20171029 = CANTUS AMICI

Dušičkové dny na Vyšehradě

2017 = Dušičkové dny na Vyšehradě

Mše svatá za účasti českých a moravských biskupů 23. října 2017

20171023 = MŠE SVATÁ ČBK

V pondělí 23. října 2017 byla v bazilice sv. Petra a Pala na Vyšehradě sloužena koncelebrovaná mše svatá za účasti českých a moravských biskupů v rámci plenárního zasedání České biskupské konference.

Prohlédněte si fotogalerii kliknutím na nadpis.
Foto: Martina Rehořová (Člověk a víra), Karel Lojka

Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla a 50 let kněžství Mons. Antona Otte

DSC00282

V rámci Vyšehradské pouti jsme si připomněli 50 let kněžské služby em. probošta Mons. Antona Otte. Slavnostní mši svatou doprovodil sbor Notre Dame.

Kliknutím na nadpis se zobrazí fotogalerie.
Foto: Karel Lojka

Týden pro školy: Výchova a hodnoty

20170621_093436_mh_IMG_8740

V neděli 25. června byl slavnostní mši svatou zakončen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Týden pro školy, který připravilo a uskutečnilo Arcibiskupství pražské v rámci projektu Týden Výchova a hodnoty.

Pro zobrazení galerie fotografií klikněte na nadpis.
Foto: Michal Havel (Člověk a víra)

Mše svatá s prvním svatým přijímáním v neděli 18. června 2017

IMG_3748
Pro zobrazení galerie fotografií klikněte nad nadpis.
Foto: Matouš Gorun (Člověk a víra)

NOC KOSTELŮ 2017

IMG_4935_2017 = NOC KOSTELŮ PROGRAM A4 - JPG

Kliknutím na nadpis si prohlédněte fotogalerii z letošní Noci kostelů na Vyšehradě.

Slavnostní bohoslužba v předvečer výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele kapituly

DSC_8369

Advent a Vánoce na Vyšehradě

151224-064830-roraty-mino-dsc05353

Mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí

letacek  mse A4

Slavnostní bohoslužba věnována památce zesnulých

_MG_6661 Po kliknutí na název se zobrazí fotogalerie.

Rekviem za oběti maďarského povstání 1956 v bazilice sv. Petra a Pavla v neděli 23. října 2016 v 18.00 hodin

20161023 = Rekviem za oběti maďarského povstání 1956 jpg Po rozkliknutí názvu se zobrazí fotogalerie.

Mše svatá s poděkováním za 80 let života emeritního probošta a bývalého vyšehradského faráře Antonína Doležala

DSC_1582

V neděli 19. června 2016 jsme při mši svaté v bazilice sv. Petra a Pavla poděkovali za 80 let života emeritního probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a bývalého faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha Vyšehrad otce Antonína Doležala.   Foto: Jindřich Nevoral, Kristián Konzal

[gallery orderby="title"]      

Nešpory s instalací nového sídelního kanovníka P. Mgr. Ing. Michala Němečka

2016-06-18.17-37-22.JaSe.JS1_8407-Edit

V sobotu 18. 6. 2016 při slavnostních nešporách byl uveden do sboru Vyšehradské kapituly nový sídelní kanovník P. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska pražského arcibiskupství a rektor duchovní správy u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích.       Foto: Jakub Šerých, Člověk a víra

[gallery orderby="title"]  

P. Mgr. Ing. Michal Němeček novým sídelním kanovníkem

Michal Němeček

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský, jmenoval dne 1.6.2016 sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Ing. Mgr. Michala Němečka. 

NOC KOSTELŮ 2016

NK2016banner

V pátek 10.6. 2016 se otevřou brány stovek kostelů a modliteben v celé České republice. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.

Zemřel kardinál Giovanni Coppa, dlouholetý apoštolský nuncius v České republice

Requiem J.E. Giovanni Coppa

Mše svatá 24. 4. 2016 – poděkování Mons. Holubovi

6 [gallery columns="2"]

Mons. Tomáš Holub novým plzeňským biskupem

Mons. Holub

Apoštolská nunciatura v České republice sděluje, že Svatý otec, papež František dnes, 12. února 2016, jmenoval biskupem plzeňské diecéze Monsignora Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Nový pastýř plzeňské diecéze se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové, kde je také inkardinován.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ K ROKU MILOSRDENSTVÍ

rok-milosrdenstvi

Fotografická soutěž Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a společenství Člověk a víra

Téma soutěže: Milosrdenství ve fotografii