Události kapituly

POUŤ KE SV. VALENTINU

                                     

K ostatkům medializovaným v posledním desetiletí patří světcova kost z lopatky uchovávaná v kapitulní bazilice  sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě získaná možná již za císaře Karla IV., nebo až v 19. století. Ostatek byl znovunalezen v barokním relikviáři společně se třemi dalšími v roce 2002 v zázemí Vyšehradské kapituly.  Tyto relikviáře byly součástí barokní výzdoby kostela Petra a Pavla ze 2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci a dostavbě chrámu v letech 1885 - 1903 byly přeneseny na nové oltáře a odstraněny teprve po nástupu komunistického režimu v 50.letech 20. století a byly pokládány za ztracené. Relikviáře byly restaurovány a jsou součástí chrámové klenotnice. 

Relikviář sv. Valentina bude  vystaven před hlavním oltářem 14. a 18. února 2017.

Slavnostní bohoslužba v předvečer výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele kapituly

DSC_8369

Advent a Vánoce na Vyšehradě

151224-064830-roraty-mino-dsc05353

Mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí

letacek  mse A4

Slavnostní bohoslužba věnována památce zesnulých

_MG_6661 Po kliknutí na název se zobrazí fotogalerie.

Rekviem za oběti maďarského povstání 1956 v bazilice sv. Petra a Pavla v neděli 23. října 2016 v 18.00 hodin

20161023 = Rekviem za oběti maďarského povstání 1956 jpg Po rozkliknutí názvu se zobrazí fotogalerie.

Mše svatá s poděkováním za 80 let života emeritního probošta a bývalého vyšehradského faráře Antonína Doležala

DSC_1582

V neděli 19. června 2016 jsme při mši svaté v bazilice sv. Petra a Pavla poděkovali za 80 let života emeritního probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a bývalého faráře Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha Vyšehrad otce Antonína Doležala.   Foto: Jindřich Nevoral, Kristián Konzal

[gallery orderby="title"]      

Nešpory s instalací nového sídelního kanovníka P. Mgr. Ing. Michala Němečka

2016-06-18.17-37-22.JaSe.JS1_8407-Edit

V sobotu 18. 6. 2016 při slavnostních nešporách byl uveden do sboru Vyšehradské kapituly nový sídelní kanovník P. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska pražského arcibiskupství a rektor duchovní správy u sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích.       Foto: Jakub Šerých, Člověk a víra

[gallery orderby="title"]  

P. Mgr. Ing. Michal Němeček novým sídelním kanovníkem

Michal Němeček

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský, jmenoval dne 1.6.2016 sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě P. Ing. Mgr. Michala Němečka. 

NOC KOSTELŮ 2016

NK2016banner

V pátek 10.6. 2016 se otevřou brány stovek kostelů a modliteben v celé České republice. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků.

Zemřel kardinál Giovanni Coppa, dlouholetý apoštolský nuncius v České republice

Requiem J.E. Giovanni Coppa

Mše svatá 24. 4. 2016 – poděkování Mons. Holubovi

6 [gallery columns="2"]

Mons. Tomáš Holub novým plzeňským biskupem

Mons. Holub

Apoštolská nunciatura v České republice sděluje, že Svatý otec, papež František dnes, 12. února 2016, jmenoval biskupem plzeňské diecéze Monsignora Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Nový pastýř plzeňské diecéze se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové, kde je také inkardinován.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ K ROKU MILOSRDENSTVÍ

rok-milosrdenstvi

Fotografická soutěž Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a společenství Člověk a víra

Téma soutěže: Milosrdenství ve fotografii

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých 2. listopadu 2015

1

V pondělí 2. listopadu 2015 se konala slavnostní mše svatá za naše zemřelé v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mši svatou sloužil spolu s poutníky a Vyšehradskou kapitulou pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Po zapálení svící se liturgický průvod odebral na Vyšehradský hřbitov před prostor Slavína, kde společnou modlitbu za zemřelé vedl děkan kapituly Mons. Tomáš Holub.

Předání diplomů čestného členství Společnosti Vyšehrad z.s.

znak  Společnosti Vyšehrad z.s. Dne 14. září 2015 předali předseda Společnosti Vyšehrad z.s. JUDr. Jan Kotous a člen výboru ThDr. Jiří Huber diplom čestného členství Společnosti bývalému ministrovi kultury , spisovateli a dramatikovi doc. PhDr. Milanu Uhdemu. Diplom čestného členství ve Společnosti Vyšehrad rovněž předali předseda Společnosti JUDr. Jan Kotous a člen Ing. Jaroslav Šustr dne 22.9.2015 kardinálu Miloslavu Vlkovi. [gallery link="file" orderby="post_date"]  

Nešpory s instalací nového kanovníka Davida Vopřady 29.6.2015

DSC00123

Na oltáři byl připraven evangeliář a dokumenty o instalaci kanovníka. V presbytáři byla na menze položena červená mozzeta, biret a historická insignie s řetězem vyšehradských kanovníků z konce 19. století.

Slavnostní shromáždění a varhanní koncert k 25. výročí Společnosti Vyšehrad z.s. 16.6.2015

znak  Společnosti Vyšehrad z.s.

Slavnostní shromáždění a varhanní koncert k 25. výročí založení Společnosti Vyšehrad byl pořádaný pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského, a Mgr. Jany Černochové, starostky Městské části Praha 2, dne 16. června 2015 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. K výročí byla ražena pamětní mince a vydán almanach, ve kterém byla popsána historie a činnost Společnosti za 25 let, stanovy Společnosti, seznam členů a obrazová příloha.

Jmenování Davida Vopřady sídelním kanovníkem Vyšehradské kapituly

David-Vopřada-Dr.-250x300

Kardinál Dominik Duka, OP., arcibiskup pražský a primas český jmenoval dne 1. června 2015 novým sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Davida Vopřadu, Dr.

Noc kostelů 29.5.2015 na Vyšehradě

DSC00307

V pátek 29. května byla až do půlnoci zpřístupněna vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla a románská rotunda sv. Martina v rámci každoroční akce „Noc kostelů“.

Instalace nového probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. Aleše Opatrného, dne 1.3.2015

11a

V neděli 1. března 2015 byl ve vyšehradské bazilice při slavnostních nešporách uveden do úřadu nový probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dosavadní kanovník kustod Mons. Aleš Opatrný, titulem První prelát země české. Mons. Opatrný je v pořadí sedmdesát osmým proboštem v téměř tisícileté historii Vyšehradské kapituly.

Kandidátem na probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl dne 23.1.2015 zvolen Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

DSC00039 - kopie

Členové Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě svou volbou dne 23. 1. 2015 rozhodli, že Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, kanovník kustod, je jejich kandidátem na 78. probošta Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. O jeho jmenování dle statutu kapituly bezprostředně po volbě požádal děkan kapituly Mons. Tomáš Holub pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku.

Slavnostní mše svatá za krále Vratislava, 14.1.2015 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

DSC00066

Slavnostní mši svatou v den úmrtí (14.1.1092) prvního českého krále a zakladatele Královské kolegiátní kapituly sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě Vratislava I. dne 14. ledna 2015 sloužil Mons. Aleš Opatrný spolu s vyšehradskými kanovníky a ostatními kněžími.

Životní jubileum 80 let PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. , vyšehradského archeologa a historika.

_DSC9506 - kopie

Bořivoj Nechvátal se narodil 4. ledna 1935 v Berlíně. V letech 1953 – 1958 studoval na Filosofické fakultě Karlovy university prehistorii a historii. Již během studií externě pracoval u PhDr. Ivana Borkovského ( 1897-1976) v Archeologickém ústavu ČSAV na výzkumu Pražského hradu. Po dokončení studia až do dnešních dnů ( je to neuvěřitelných 57 let) nepřetržitě pracuje v Archeologickém ústavu ČSAV.

Setkání v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

DSC00222

Dne 5. ledna 2015 se na pozvání představitelů vyšehradské Královské kolegiátní kapituly v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě konalo setkání se všemi pracovníky kapituly, představiteli firem a korporací sídlících na Vyšehradě a obyvatel Vyšehradu.

Mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla u příležitosti dvoustého výročí narození probošta Václava Štulce 20.12.2014.

38 -  Václav Štulc, fotografie z 2. pol.19. stol.

Dne 20.12.2014 byla v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena mše svatá u příležitosti dvoustého výročí narození probošta Václava Štulce.

Seminář ke dvoustému výročí narození Václava Štulce se konal 12.12.2014 na Vyšehradě

38 -  Václav Štulc, fotografie z 2. pol.19. stol.

Odborný seminář ke dvoustému výročí narození významného vyšehradského probošta Václava Štulce ( 1814 - 1887 ) se konal ve Vratislavově sále Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dne 12. prosince 2014.

Roráty v kostelíku sv. Jana Stětí na Vyšehradě 1.12.2014

DSC00267

V kostelíku sv. Jana Stětí ve vyšehradských šancích ( za kaplí Ave Maria) na Vyšehradě byla celebrována mše (roráty) se zpěvy ráno, 1.12.2014 v 6.30 hodin. Mši svatou celebroval kanovník Vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný za účasti probošta Mons. Antona Otte , kanovníků Vyšehradské kapituly a dalších duchovních.

Mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě , 20.11.2014

01

Dne 20.11. 2014 byla v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě  mše svatá ke Světovému dni předčasně narozených dětí . Mši svatou sloužili kanovníci Vyšehradské kapituly P. Prokop Brož a P. Jan Kotas.

Vatikánský státní sekretář kard. Pietro Parolin navštívil baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě dne 15.11.2014

00

Dne 15. listopadu v podvečerních hodinách navštívil baziliku sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin, zvláštní vyslanec papeže Františka. Před bazilikou jej přivítal probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, děkan Mons. Tomáš Holub spolu s kanovníky P. Antonínem Doležalem, emer. proboštem, ThDr. Jířím Huberem, emer. děkanem, Mons. Alešem Opatrným, P. Prokopem Brožem a P. Janem Kotasem. Kardinál Parolin si v doprovodu členů kapituly prohlédl interiér baziliky a památník českého krále Vratislava II.

Prezentace knihy „Česká kolej v Římě“ v Novém děkanství Vyšehradské kapituly.

02  publikace

Dne 5. listopadu 2014 se ve Vratislavově sále v budově Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se konala prezentace knihy "Česká kolej v Římě. Od Bohemica k Nepomucenu : 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce", kterou zorganizovalo Arcibiskupství pražské.

Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých dne 2.11.2014 na Vyšehradě

ericson 528

V neděli, 2. listopadu 2014 se konala slavnostní mše svatá za naše zemřelé v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Mši svatou sloužil spolu s poutníky a kanovníky Královské kolegiátní kapituly pražský arcibiskup a Primas český kardinál Dominik Duka. Po zapálení svící se liturgický průvod s poutníky odebral na Vyšehradský hřbitov před prostor Slavína, kde byla vedena společná modlitba za zemřelé. 

Představení knihy „Dějiny notářství v českých zemích“, odhalení pamětní desky M. Jindřicha z Isernie a pietní akt ke 100. výročí úmrtí Antonína rytíře Randy na Vyšehradě dne 6.10.2014

       

Dne 6. října 2014 se ve Vratislavově sále Nového děkanství Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě se konalo slavnostní představení nové knihy "Dějiny notářství v českých zemích" , kterou napsal JUDr. PhDr. Stanislav Balík s kolektivem autorů.

Sázení památné lípy z Kamenice nad Lipou v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě pod Vyšehradem dne 16. září 2014

11

Na úpatí vyšehradských hradeb v parku Ústavu pro péči o matku a dítě byla zasazena 16. září v den svátku sv. Ludmily lípa, symbolický český národní strom.

Významný archeologický nález v areálu Vyšehradu

03

Archeologický výzkum ve vyšehradském areálu byl prováděn již v minulých dobách, systematicky ale probíhal od počátku šedesátých let minulého století pod vedením našeho významného archeologa PhDr. Bořivoje Nechvátala, v současné době vede výzkum Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

Mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 17.8.2014

DSC00102

Při nedělní mši svaté 17. srpna 2014 v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, jejíž hlavním celebrantem byl probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte, bylo vzpomenuto jeho životního jubilea 75 let. Promluvu pronesl děkan kapituly Mons. Tomáš Holub, jménem kapituly blahopřál jubilantovi Mons. Aleš Opatrný.

15. srpna 2014 se dožívá jubilejních 75. narozenin probošt Vyšehradské kapituly Mons. Anton Otte

Mons. Anton Otte, probošt Vyšehradské kapituly

15. srpna 2014 se dožívá jubilejních 75 let probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Mons. Anton Otte.

Starší příspěvky a galerie fotografií jsou přesunuty do rubriky „fotogalerie“