O webu

Tento web je společným projektem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Římskokatolické farnosti u kostela sv. Petra a Pavla Praha – Vyšehrad. Protože mnoho lidí hledá především informace vztahující se k bazilice sv. Petra a sv. Pavla, je tomuto chrámu věnován jeden samostatný subweb.
Web vznikl v roce 2020 k výročí 950 let od založení vyšehradské kapituly. Navazuje na starší podobu webu, z něhož některé články a fotografie čerpá.

Autoři webu děkují všem, kdo poskytli svoji radu, znalosti či konzultace:

Poděkování patří emeritním kanovníkům Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě prof. Jiří Huberovi, Antonínu Doležalovi

a dále děkujeme:
PhDr. Denko Čumlivski, odborný archivář 1. oddělení Národního archivu v Praze
Mgr. Jarmila Dubská, archivář 1. oddělení Národního archivu v Praze
prof. Petr Kubín, KTF UK
Karel Lojka
PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc., Archeologický ústav AV ČR
Mgr. Ladislav Varadzin Ph.D., Archeologický ústav AV ČR

Použitá literatura:

Archiv kolegiální kapituly vyšehradské, Inventář listin (1088)-1879, Státní ústřední archiv. Praha 1963.
Věra Brožová (ed.): Vyšehrad - historické podoby. Praha 2000.
Jiří Huber (ed.): Královský Vyšehrad I. Praha 1992.
Jan Kotous: Portréty vyšehradské kapituly. Praha 2007.
Petr Kučera: Tváře Vyšehradu. Praha 2018.
Bořivoj Nechvátal: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha 2004.
Bořivoj Nechvátal (ed.): Královský Vyšehrad II. Praha 2002.
Bořivoj Nechvátal (ed.): Královský Vyšehrad III. Praha 2007.
Bořivoj Nechvátal (ed.): Královský Vyšehrad IV. Praha 2012.
Bořivoj Nechvátal: Vyšehrad Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla. Velehrad 2000.

Na tomto webu jsou použity fotografie těchto fotografů:

Karel Lojka
Tomáš Tůma
Michal Němeček
Petr Pělucha

z projektu Člověk a víra:
Roman Albrecht
Jana Havlová
Tomáš Ježek

a další.

Děkujeme také všem, kdo pomohli dobrovolnicky např. korekturami českého jazyka. Některé články však korekturou z technických důvodů neprošly.